An féidir liom 'iad' a úsáid le daoine nach iad (ainmhithe / rudaí)? Cad é an difríocht idir "iad" agus "iad"?


freagra 1:

Is forainm iad, rud a chiallaíonn gur féidir leis áit ainmfhocail a ghlacadh. Is é sin, is féidir é a úsáid chun tagairt a dhéanamh do rudaí agus d’ainmhithe.

Tá an difríocht eatarthu agus iad beagán deacair, ach a luaithe a gheobhaidh tú an crochadh air, éiríonn sé níos éasca.

Tagraíonn siad do ghrúpa aonair nó d’earra. Mar shampla:

Is caoirigh tú.

(Baineann sé seo freisin le héagsúlachtaí eile cosúil leo)

Is minic a bhaineann siad seo le grúpa thar grúpa eile nó le rud a luadh níos luaithe:

Seo iad na caoirigh ar labhair mé fúthu.

Tá na caoirigh seo feicthe agam.

Tá sé mearbhall go leor, ach tá súil agam go gcuidíonn sé sin!


freagra 2:

Is forainm iolra é "sí", gan aon difríocht idir inscne nó beochan; Mar sin is féidir leis tagairt a dhéanamh do dhaoine, d’ainmhithe agus do rudaí gan saol agus ainmfhocail eile san iolra.

Mar shampla:

Bainim taitneamh as daoine. Cuireann tú an oiread sin le mo shaol.

Is maith liom ainmhithe. Tá sé chomh spraoi iad a bheith acu.

Is maith liom leabhair. Tá tú chomh suimiúil!

Úsáideann daoine áirithe "iad" freisin chun tagairt a dhéanamh d'ainmfhocal amháin, mar B. duine singil nó ainmhí. Tugtar "singular them" orthu seo.

De ghnáth ní forainm é "seo". Ina ionad sin, is cinntitheoir mar a thugtar air (cinntitheoir taispeántach níos cruinne). Tagann deitéarmanaint roimh ainmfhocail (le haidiacht roghnach eatarthu):

Bhain mé taitneamh as na daoine ar bhuail mé leo inné.

Bhain mé taitneamh as na leabhair seo a léamh. "

Mar sin féin, uaireanta is féidir "iad seo" a úsáid gan an t-ainmfhocal, cé go dtuigtear an t-ainmfhocal ón ráiteas roimhe seo.

Bhain mé taitneamh as é seo a léamh. (ie "na leabhair seo")

Seo iad mo rogha. (ie "na leabhair seo")

Nuair a úsáidtear “iad seo” ar an mbealach seo (ie gan ainmfhocal), bíonn níos mó forainm ann ná deitéarmanaint.