An féidir leat an difríocht idir an BBC agus ITV (agus na cainéil / cainéil teilifíse eile sa RA) a mhíniú do Mheiriceánach?


freagra 1:

Is é an chéad rud atá le cuimhneamh ná go gceadaíonn córas teilifíse na RA tarchur i bhfad níos mó cainéal nó “cainéal” ar an Domhan ná sna Stáit Aontaithe, go príomha toisc go bhfuil a bhformhór sa sainmhíniú caighdeánach. I Londain, faightear teilifís dhigiteach trí 120 cainéal teilifíse le haeróg. Déantar cuid acu a mhacasamhlú i HD agus ní chraoltar gach ceann acu timpeall an chloig. Faigheann mórchuid na mBreatnach an teilifís trí antenna.

Tugtar "Freeview" agus "Freeview HD" ar theilifís trastíre digiteach. Cuibhreannas tionscail é Freeview a shainíonn caighdeáin, a bhainistíonn treoir an chláir leictreonaigh agus a shannann “uimhreacha cainéil loighciúla”. Cinntíonn siad seo go bhfuil an cainéal ar an líon céanna ar fud an chontae agus ar gach minicíocht a chraoltar é. Mar sin is é BBC One cainéal 1 i gcónaí ar an gcianrialtán (BBC One HD is 101).

Treoir Teilifíse | DVB-T

Is é an dara hardán is mó a bhfuil tóir air ná satailít. Faigheann babhtaí beaga na tarchuir le trastomhas de thart ar 45-60 cm. Faigheann an chuid is mó díobh a dtrealamh mar chuid de phacáiste le cainéil íoctha Sky. Déantar go leor bealaí trastíre a “chraoladh go saor” cosúil le roinnt eile. Is féidir iad seo a fháil le glacadóir satailíte cineálach. Mar sin féin, tá treoirchlár leictreonach “freesat” ann, a shimplíonn comhordú agus a chuireann ar do chumas faisnéis faoi chláir 7 lá a chuardach agus a chur in áirithe.

Tá cáblaí teoranta do chathracha den chuid is mó agus tá pacáiste teileafóin teilifíse / leathanbhanda / líne talún ag a bhformhór.

Tá an infhaighteacht Idirlín mór agus ag fás. Tairgeann na príomhbhealaí seirbhís seachtaine le teacht suas atá comhtháite le teilifíseáin “Freeview +”. Tá an fheidhm seo ag go leor boscaí barr tacair freisin, a chuireann ar chumas bainistíocht clár leictreonach “ar gcúl”. Mar sin má chaill tú eipeasóid an gallúnach is fearr leat inné, scrollaigh ar ais sna treoracha agus cliceáil ar an seó. Ceanglaíonn an gléas go huathoibríoch leis an tseirbhís teacht suas comhfhreagrach agus imríonn sí. Tá mo PVR iomarcach ó bhéal. (Is féidir seónna BBC iPlayer a íoslódáil chuig fón nó taibléad le féachaint orthu agus iad ag taisteal, srl.)

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil na crainn agus na tarchuradóirí ag aon cheann de na tarchuradóirí anois. Bhí túir roinnte i gcónaí ag na craoltóirí trastíre nuair ab fhéidir. Cuireann Sky seirbhísí uplink agus eile ar fáil do na craoltóirí, ach is le Astra, an grúpa satailíte Eorpach, na satailítí. Ceannaíonn stáisiúin teilifíse “bandaleithead” ar chainéil dhigiteacha a luaithe a fhaigheann siad ceadúnas ó OfCom. (D’fhéadfadh go mbeadh níos mó eolais ag Meiriceánaigh ar a staid stairiúil, áit a raibh a tarchuradóir agus a túr féin ag gach stáisiún teilifíse. Athróidh sé seo le tabhairt isteach ATSC 3.0, toisc go n-iarrtar ar chraoltóirí anois túr coiteann a úsáid.)

Tá na bealaí trastíre is tábhachtaí a bhunaigh an tseirbhís analógach ar dtús liostaithe san ord inar bunaíodh iad.

BBC (an t-aon chraoltóir teilifíse ar dtús mar BBC, BBC One agus Two ina dhiaidh sin)

Craoltóir faoi úinéireacht phoiblí, faoi úinéireacht phoiblí le misean lárnach “oideachas, faisnéis agus siamsaíocht” agus le cúraimí ar leith leagtha amach sa Chairt Ríoga. Tairiscintí 10 gcainéal teilifíse, nach bhfuil gach ceann acu ar fáil trí tharchur díreach, ach trí BBC iPlayer. Ar fáil ar aon ardán, lena n-áirítear sruthú beo ar iPlayer. Tá an rogha "Ar ais go dtí tús an chláir" le haghaidh tacair teilifíse ceangailte tríd an gcnaipe glas ar an gcianrialtán. Gnéithe cainéil bhreise ó am go chéile le haghaidh imeachtaí speisialta chun fothaí breise a úsáid go minic ón taobh amuigh den tuairisciú craolta. Tairgeann siad seo, mar shampla, cúirteanna breise le linn chraobhchomórtais leadóige Wimbledon nó an clúdach iomlán ar gach céim i Glastonbury. Taispeántar ciorcal dearg sa chúinne ar dheis ar bharr an scáileáin nuair a bhíonn na rudaí breise seo ar fáil don “chnaipe dearg”. Athshocraíonn an teilifís an subchannel nuair a bhrúitear an cnaipe dearg nó nuair a dhéantar rogha as roghchlár

Tá go leor bealaí raidió ar fáil, go leor acu ar raidió DAB amháin, trí theilifís dhigiteach, raidió idirlín nó an aip Sounds, a thagann in áit iPlayer Radio. Mar chraoltóir náisiúnta, baineann sé le grúpaí idirnáisiúnta mar Eurovision agus cuibhreannas an DVB. Tá freagrachtaí speisialta air freisin as teicneolaíochtaí nua craolacháin agus tarchuir a fhorbairt (tástáil ar tharchur UHD le iPlayer le déanaí). Craoltaí raidió agus teilifís BBC World Service i dteangacha éagsúla.

Cuirtear go leor dá chuid clár faisnéise ar fáil i gcomhar leis an Ollscoil Oscailte, a sholáthraíonn ábhair saor in aisce mar bhróisiúir agus cairteacha balla dóibh siúd ar spéis leo tuilleadh faisnéise a fháil. Tá naisc fhairsinge aige leis an oideachas agus tairgeann sé go leor ábhar agus clár cúrsaí ar líne do mhúinteoirí agus do mhic léinn. Ligeann an leagan speisialta de iPlayer do leanaí rochtain ar thaispeántais íoslódála, e.g. B. chun féachaint agus tú ag taisteal. Tugann an suíomh Gréasáin tuairisciú fairsing agus faisnéis chúlra chomh maith le hacmhainní.

Tá líonra fairsing aige chun nuacht a bhailiú, ó thuairisceoirí ó stáisiúin raidió áitiúla go comhfhreagraithe atá lonnaithe go buan i dtíortha eile. Soláthraíonn sé seo ionchur do gach clár nuachta de chuid an BBC.

Maoiniú

  • Tagann an príomhioncam ón táille ceadúnais a éilíonn gach teaghlach a úsáideann teilifís nó a fhaigheann rochtain ar BBCiPlayer. Teastaíonn sé freisin nuair a úsáidtear feiste chun féachaint ar “like live”, ie é a shruthlú nó a thaifeadadh sa bhaile. Is é an dara príomhfhoinse ná brabús BBC Worldwide. Áirítear leis seo scannáin an BBC a dhíol, an BBC a chlárú agus formáidí ceadúnaithe (e.g. d’úsáid Dancing With The Stars formáid Strictly Come Dancing an BBC), táirgí eile mar an Dr. Cé carachtair agus brabúis ó stáisiúin chomhfhiontair mar BBC America. Tagann an t-ioncam ag na stáisiúin seo ó fhógraíocht nach gceadaítear sa Ghearmáin. Faireachas an BBC. Soláthraíonn sé seirbhísí faireachais agus aistriúcháin mar chuid de sheirbhísí faisnéise rialtas na RA. Tá táirgí mar Thuarascálacha Faisnéise Eacnamaíochta á ndíol anois le custaiméirí príobháideacha. Roinnt ioncaim ó rialtas na hAlban mar chomhfhiontar chun BBC Alba, an craoltóir Gaelach na hAlban a mhonarú agus a dháileadh. (Ná bíodh mearbhall ort leis an BBC Scotland English i mBéarla, a d’oscail mar chainéal ar leithligh le déanaí.) Cuireann sé áiseanna déantúsaíochta agus eile ar fáil freisin, lena n-áirítear seachadadh iPlayer do S4C, an cainéal Breatnaise. 4. Scoirfear deontais dhíreacha rialtais do chostas ceadúnas teilifíse saor in aisce do dhaoine os cionn 75 bliana d’aois agus seirbhís dhomhanda in 2020.

ITV

Cuireadh an bunghréasán maoinithe ar bun mar rogha aon chainéil seachas cainéal aonair an BBC ag an am. Le hoscailt BBC Two, tugadh "Channel 3" ar ITV uaireanta. Ar dtús bunaíodh é mar líonra de stáisiúin réigiúnacha a tháirgeann ábhar agus cláir áitiúla le craoladh ar an líonra. Tháinig na cuideachtaí ar leithligh seo le chéile de réir a chéile chun ITV agus dhá chuideachta réigiúnacha atá fágtha in Albain, STV agus Tuaisceart Éireann, UTV (Ulster TeleVision) a fhágáil. Coinníodh ionaid táirgeachta réigiúnacha le haghaidh nuachta áitiúla, srl., Ar feadh tréimhsí nuair a sannann an líonra náisiúnta “dropouts réigiúnacha”.

Cainéal 4

An ceathrú tacar minicíochtaí a chur ar bun ar fud na tíre chun coimhlint le stáisiúin in aice láimhe a sheachaint. Cuireadh ar bun é chun cláir mhalartacha a sholáthar dóibh siúd nach bhfreastalaíonn ITV orthu agus a raibh an fheidhm thábhachtach acu cuideachtaí beaga déantúsaíochta a spreagadh lasmuigh de mhonaplachtaí an BBC agus ITV. Déan do thaispeántais a choimisiúnú leis na táirgeoirí neamhspleácha seo.

Ba leis an Údarás Craolacháin Neamhspleách ar dtús é, a thug fóirdheontas dá chéad bhlianta oibríochta ó cháin ar ioncam fógraíochta ITV. Ba é an IBA údarás maoirseachta na gcuideachtaí ITV ag an am, thosaigh fógraíocht C4 féin ag clúdach na gcostas agus cuireadh deireadh leis an tobhach. Chuir Margaret Thatcher deireadh le IBA in ionsaí dírialála. Mar gheall ar shainiúlacht dhlí na Breataine, chiallaigh sé seo gur tháinig Channel 4, nach raibh faoi úinéireacht, i seilbh na Corónach. Seo mar a chuir sé tús lena dara saol mar an dara craoltóir teilifíse poiblí sa Bhreatain arna mhaoiniú ag fógraíocht. Anois tá cairt cosúil leis an gceann atá ag an BBC, le misin ets éagsúla. Déanann siad scannáin amharclainne móréilimh le craoladh níos déanaí agus tá go leor ioncaim ag baint leis seo.

Cainéal 5 (cúig)

Rinneadh an cúigiú stáisiún trastíre a dhéanamh indéanta trí mhinicíochtaí juggling, lena n-áirítear an cainéal a bhí saor in aisce, a bhí curtha in áirithe roimhe seo le haghaidh meaisíní cearrbhachais, VCRanna, srl. Mar thoradh air sin, ní raibh cuid de na craoltóirí beaga in ann iad a chraoladh, mar sin ní raibh siad clúdaithe ar fud na tíre i ndáiríre.

Maoinithe trí fhógraíocht agus beartaithe mar “fhoilsitheoir”. Ní chruthaítear ná ní choimisiúnaítear aon chláir sa mhúnla seo, ach ceannaítear iad ó mhonaróirí eile. Áirítear leis seo ceoldrámaí gallúnaí na hAstráile agus na SA.

Seo a leanas na líonraí analógacha "leagáid ceithre". Aithníodh a seasamh i dtimpeallacht il-chainéil, agus mar sin sannadh na chéad chúig phost dóibh agus EPG. Bhí siad i dteideal sliotáin freisin do na cainéil HD a tugadh isteach níos déanaí chun a gcúig sheanbhealach SD a tharchur ag an am céanna.

Neamh

Sular tugadh isteach craolachán trastíre digiteach, thairg satailíte satailíte díreach Sky níos mó roghanna. Cuireann sé seo spóirt speisialaithe agus cainéil scannáin chéad chraolta ar fáil chomh maith le bealaí siamsaíochta ginearálta. (Ba é an chéad fhógra mór é do "The Simpsons" chun leanaí a spreagadh chun a dtuismitheoirí a mhúchadh ionas gur suiteáladh Sky ionas go bhfeicfidís é.) Tá roinnt “cainéil lipéad príobháideacha” aige, ealaín san áireamh, ach fógraíonn sé láidir dá bhealaí scannáin agus spóirt. Tá conarthaí eisiacha aige le húdaráis peile agus cruicéid, cé go meastar go bhfuil roinnt endgames mar “seod coróin” agus caithfear iad a chraoladh go saor in aisce ar fud na tíre. Chomh maith leis sin tá cluichí dornálaíochta ar bhonn "íoc in aghaidh an amharc".

Seachadann Anois cuid dá chainéil ar an Idirlíon, ar a dtugtar NowTV, ar bhonn síntiúis pacáiste agus imeachta speisialta. Tá an aip suiteáilte cheana féin ag an gcuid is mó de na teilifíseáin “chliste” a dhíoltar sa RA (is féidir iad a rochtain freisin trí bhrabhsálaí idirlín agus aipeanna fóin / táibléid. De ghnáth is féidir le suas le trí fheiste síntiús a roinnt.) Nóta: Tá ceann ann freisin Craoltar an craoltóir nuachta, Sky News ar an teilifís dhigiteach trastíre freisin. Cé gur leis na Murdochs (Fox News) é, is foinse nuachta a bhfuil meas mór air. Éilíonn rialacha OfCom neodracht pholaitiúil sa tuairisciú. Soláthraíonn EPG a mboscaí rochtain ar na cainéil a thairgeann an “Oidhreacht a Ceathair” agus ag stáisiúin eile a úsáideann na satailítí céanna lena dtarchur. Íocann na "daoine eile" as a bheith sa Sky EPG agus is féidir iad a chraoladh saor in aisce nó a bheith mar chuid de phacáiste síntiúis.

Bealaí / líonraí digiteacha níos lú ar an teilifís trastíre.

Cainéil na sean-tarchuradóirí analógacha.

Tá a gcuid roghanna leathnaithe ag na ceithre chainéal leagáide analógacha. Craolann BBC dhá chainéal do leanaí i rith an lae agus úsáideann siad an bandaleithead le haghaidh ceann amháin chun BBC Four, a gcainéal ealaíne agus faisnéise, a thaispeáint ó 7 p.m. (Athraíodh cainéal BBC Three atá dírithe ar an óige go cainéal “neamhlíneach” agus tá sé ar fáil ar líne. Is féidir cláir roghnaithe a chraoladh ar BBC a hAon agus a Dó.) Tá gach cainéal seachas Parlaimint an BBC ar fáil i HD. Soláthraíonn cainéil “cnaipe dearga” ócáideacha tuairisciú breise nó breise ar imeachtaí.

Tá deis gabhála dírithe ar an óige ag Channel 4 (cainéal 4 + 1 agus 4/7), craoltar líonra cainéal ceoil agus scannáin, trí cinn (C4, C4 + 1 agus 4/7) i HD.

Tá roinnt cainéal digiteach ag ITV atá dírithe ar spriocghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear cainéal do leanaí. Ní chraoltar ach an príomhbhealach ITV1 i HD.

Tá sraith i bhfad níos lú de chainéil dhigiteacha ag Channel 5. Cuimsíonn sé seo 5USA, a thaispeánann sraitheanna coireachta na SA mar CSI agus Dlí agus Ord. Arís, ní chraoltar ach an príomhbhealach leis an mbranda Five i HD.

Tairgeann an chuid is mó de na bealaí thuasluaite maoinithe go tráchtála seirbhísí teacht suas, cé go bhféadfadh ceadúnú a chiallaíonn nach bhfuil roinnt seónna iompórtáilte ar fáil fós. Ina áit sin, athsheolaíonn siad a gcuid cainéal uair an chloig níos déanaí ná +1.

Cainéil nua.

Chiallaigh infhaighteacht líon mór cainéal craolta go bhféadfadh lucht féachana cábla Mheiriceá a bheith eolach ar go leor de na cainéil thánaisteacha. Áirítear leis seo bealaí siopadóireachta, bíonn cúpla ag QVC a roinneann sliotán HD uaireanta. Is féidir le haon chuideachta craolacháin a fhaigheann ceadúnas ó OfCom bandaleithead a cheannach ar na cainéil agus ar a síntiús uimhir cainéil.

Thapaigh roinnt líonraí eachtracha an deis a gcúlchatalóga a chur i láthair ionas gur féidir leat cainéil CBS, Sony Film agus Paramount a fháil. Tá BBC Worldwide i gcomhpháirtíocht le cúlchatalóg an BBC agus ábhar eile atá urraithe ag fógraíocht a úsáid. Tá bealaí Smithsonian, PBS agus Líonra Bia ann freisin a bheidh ar eolas.

Déanann Freeview iarracht cainéil teilifíse a ghrúpáil de réir seánra, agus sanntar an chéad bhloc uimhreacha do chainéil siamsaíochta ginearálta. Tosaíonn cainéil HD ag 101. Ó chainéal 201 tá “gairdín múrtha” ann do theilifís leanaí. Tosaíonn cainéil nuachta ag 231 agus ina measc tá RT (Russia Today) agus AlJazeera. Ó 261, tá roinnt “cainéal” ann atá mar thairseacha do sheirbhísí a chuirtear ar fáil ar an Idirlíon. Leathnaíonn sé seo an roghnú tuilleadh, lena n-áirítear roinnt nach gcomhlíonfadh téarmaí OfCom. Cuimsíonn sé seo cainéil reiligiúnacha sna Stáit Aontaithe, ach roinnt cainéal ó theilifís na Síne freisin.

Sanntar sé chainéal do sheirbhís “Cnaipe Dearg” an BBC. Seo iad na cainéil bhreise BBC a thairgeann "Breise" óna bpríomhbhealaí.

Tá stáisiúin raidió ar fáil ar ardáin teilifíse, ar Freeview ó 700. Seachadann siad seo fuaim an stáisiúin agus grafach aitheantais ar an scáileán.


freagra 2:

Is craoltóir faoi úinéireacht an stáit é an BBC atá maoinithe go poiblí agus atá faoi úinéireacht oifigiúil (ie, faoi úinéireacht) ag iontaobhas arb é an náisiún an tairbhí atá aige. Maoinítear é le tobhach (an táille ceadúnais) a chaithfidh duine ar bith a bhfuil teilifís aige sa RA a íoc. Díolann sé a ábhar ar fud an domhain, óna bhfaigheann sé ioncam ach nach ngineann sé ioncam trí fhógraíocht. Ar an gcúis seo, ní thaispeántar fógraí ar bith ar an BBC.

Is líonraí tráchtála iad ITV agus na líonraí eile, go díreach: Tá stáisiúin teilifíse tráchtála ag brath ar fhógraíocht agus ar lucht féachana dá dtuilleamh. Ní dhéantar aon ní a tháirgeann an BBC a dháileadh ar bhonn íoc in aghaidh an amharc, agus tá cuid mhaith den ábhar ar fáil ó ITV agus ó na líonraí eile.