dúnmharú diagnóis conas do dhlíodóir a dhúnmharú


freagra 1:

Tá sé neamhábhartha go hiomlán cibé an bhfuil tú ag ligean ort a bheith neamhchiontach nó nach bhfuil. Is minic a cheapann daoine go bhfuil dlíodóir ann chun iad a fháil amach agus iad a shaoradh go hiomlán as aon praiseach a fuair siad féin - bhuel, ní mar sin a oibríonn sé.

Go minic bíonn dlíodóir ann chun iarmhairtí do ghníomhartha a mhaolú, cosúil le laghdú a dhéanamh ar an méid blianta atá duine ar tí a chaitheamh taobh thiar de bharraí. Sin iad na cineálacha cásanna inar thóg ionchúiseamh cás aerdhíonach agus is dóichí go mbeidh tú ciontach (i ndáiríre).

Ceaptar go bhfuil caidreamh gairmiúil ag do dhlíodóir leat, dá bhrí sin beidh sé nó sí ag iarraidh na bealaí dlíthiúla is fearr a fháil chun do chás a fheabhsú. Sea, sea, dúradh linn sa choláiste gur bealach é an próiseas dlíthiúil cuí chun an fhírinne agus an blablabla a fháil - buille faoi thuairim: ní thagann an fhírinne cheart chun solais i bhformhór na gcásanna, is é fírinne an scéil go nglacann an fhírinne leat go páirteach nó go hiomlán an Chúirt.

É sin ráite, is é an t-aon rud atá fíor-thábhachtach do do dhlíodóir ná na fíricí go léir maidir le cibé staid ina bhfuair tú féin, díreach ionas gur féidir leis nó léi straitéis dlí a thógáil nach mbaineann i ndáiríre le creidiúint ionat - baineann sé le gach rud dlíthiúil a úsáid ag a ndiúscairt chun na hiarmhairtí a dhéanamh níos measa. Is eolaí dlíodóir nár cheart go mbeadh baint aige le breithiúnais mhorálta, ach leis an dlí amháin.

Sílim go ndéanfaidh an sampla seo a leanas rudaí níos soiléire.

Ar ais i laethanta an choláiste chríochnaigh mé a bheith bainteach (mar mhac léinn dlí, ní mar chuid de) i gcás beirt fhear a bhí istigh i gcarr a úsáideadh chun coisithe a rith agus a mharú. Tar éis dóibh an t-íospartach a bhualadh, thiomáin siad ar shiúl go dtí an chéad chathair eile, scaoil siad an múchtóir taobh istigh den fheithicil chun a gcuid priontaí a chlúdach agus rinne siad teagmháil leis na póilíní lena chur in iúl gur goideadh a bhfeithicil. Cad a cheapann tú? Ciontach nó nach bhfuil?

D'admhaigh siad go rith siad thar an bhfear, dála an scéil, áfach, go raibh an chosaint ag troid chun cúiseamh dúnorgain a fháil dóibh (rud a chiallódh sa Bhrasaíl seirbhís pobail, go leor) agus an t-ionchúiseamh ag iarraidh dúnmharaithe. Ba í fírinne na cosanta gur phioc siad afer ag marú duine trí thimpiste agus fírinne an ionchúisimh ná gur réamhbheartaigh siad an dúnmharú agus gur ghlac siad bearta chun gan a bheith gafa. Mar dhlíodóir cosanta, an rud is mó a mbeadh imní ort faoi ná an easpa spreagtha, an cuma an ndearna siad é nó nach ndearna? Níl, mar dhlíodóir tá sé de dhualgas ort do chliant a chosaint ar an mbealach is fearr is féidir, gan iad a chreidiúint, mar a dúirt mé, is caidreamh gairmiúil é.

Chomh maith leis sin, is féidir leat coir a dhéanamh agus gan aon phionós a ghearradh ort má bhí fadhbanna meabhracha agat ag an am, mar shampla. Sa chás seo, tá sé neamhábhartha go hiomlán ligean ort go bhfuil tú neamhchiontach nó má admhaíonn tú sa choir. Tabhair na fíricí agus an t-ádh ar do dhlíodóir.

PS: tá súil agam gur ceist hipitéiseach í seo toisc gur rud uafásach é dul trí imeachtaí coiriúla (rud atá tuillte ag daoine áirithe i ndáiríre ach ní cosúil gurb é sin do chás).


freagra 2:

Ba mhaith liom a mhaíomh nach bhfuil sé ábhartha i ndáiríre cad a cheapann tú faoi do neamhchiontacht nó do chiontacht, agus mura bhfuil tú ag lorg mhargadh pléadála tá duine amháin “neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é”.

Lig dom scéal a cheangal le míniú cén fáth nach seasamh míréasúnta é seo.

Roinnt blianta ó shin bhí mé ag tiomáint síos bóthar sa bháisteach. Rith mé trí chrosbhealach, ag féachaint ar chlé agus ar dheis chun a chinntiú nach raibh comhartha tráchta léim ag aon duine, agus nuair a bhí mé ag tnúth arís bhí carr os mo chomhair. Chas mé ar choscáin, ach bhí an bóthar fliuch agus threabhadh mé isteach i gcúl an chairr liath romham.

Ag an am cheap mé go raibh mé ciontach. Shíl mé gurb é an locht go hiomlán a bhí ar an timpiste, agus sa bháisteach ní fhaca mé an carr liath romham agus theip orm mo luas a athrú chun luas an ghluaisteáin eile a mheaitseáil.

Lean mé ar aghaidh leis an meon seo go dtí seachtain nó mar sin tar éis na timpiste, rinne na póilíní áitiúla teagmháil liom. Bhí amhras ar dhuine acu cén fáth go raibh an carr liath ag bogadh chomh mall, agus mar sin tharraing sé píosaí scannáin ó stór áise os coinne láthair na timpiste. Tháinig sé chun solais go raibh tiománaí an ghluaisteáin ghlais ag an siopa áise, agus gur tharraing sé a charr as carrchlós an tsiopa áise, trasna dhá lána de thrácht gnóthach ag fanacht ag na soilse tráchta (rud a chuir go hiomlán mo radharc ar an gcarr liath mar a bhí sé inched trasna línte buí dúbailte go hiomlán go mídhleathach), agus ansin tharraing mé isteach i mo lána os mo chomhair gan seiceáil le haghaidh tráchta ag teacht (sin mise).

I mbeagán focal, bhí fianaise shoiléir físe ann gurbh é tiomáint neamhdhleathach agus mífhreagrach tiománaí an ghluaisteáin liath ba chúis leis an timpiste.

… Ach sular tháinig an fhianaise seo chun cinn shíl mé go hiomlán go raibh mé ciontach. Dá mbeadh an tiománaí sin gortaithe nó básaithe ba mhaith liom dul chun trialach ag creidiúint go raibh mé ciontach.

Sin é an fáth go bhfuil an córas cúirte ann - chun a chinntiú go ndéantar na fíricí ábhartha go léir a fhionnadh agus a cheistiú, agus chun iarracht a dhéanamh duine a chiontú go héagórach i gcoir nach ndearna siad.

Ar ndóigh níl anseo ach sampla amháin, ach taispeánann sé conas is féidir le duine a chur ina luí go raibh siad mícheart toisc nach raibh na fíricí go léir ar an tábla.

Is iomaí iomrall ceartais a tharla nuair a chuir daoine eile ina luí ar dhaoine eile (na póilíní go minic) go raibh siad ciontach i gcoireanna nach ndearna siad, agus mar sin gheall siad ciontach roimh am.

Mholfainn dá ndéarfá le dlíodóir duine go bhfuil duine ciontach go ndéarfadh aon dlíodóir cosanta maith, “Coinnigh ort nóiméad, déanaimis athbhreithniú ar an bhfianaise agus féach an bhfuil tú ceart, mar is dóigh liom gur cheart dúinn fanacht oscailte don fhéidearthacht go bhfuil tú níl siad ciontach. "

Mar b’fhéidir go bhfuil tú mícheart.


freagra 3:

San Afraic Theas, tá an seasamh mar an gcéanna leis an seasamh i Sasana agus sa Bhreatain Bheag mar a thuairiscigh Huw Shepheard i dtrácht roimhe seo. Ní hé tasc d’aturnae a shuíomh an bhfuil tú neamhchiontach nó ciontach, is é cúram na Cúirte é.

Má admhaíonn tú ciontacht san Afraic Theas le do dhlíodóir, is dócha go dtabharfaidh sé comhairle duit pléadáil ciontach agus b’fhearr leis iarracht a dhéanamh déileáil go maith le pianbhreith a ghearradh ort. Má admhaíonn tú do chiontacht le do dhlíodóir, ach má éilíonn tú pléadáil neamhchiontach, bheadh ​​sé in ann ligean duit pléadáil “neamhchiontach”, mar is é sin do cheart bunreachtúil, ach ní bheadh ​​sé in ann do leagan de a chur de imeachtaí chuig finnéithe an Stáit le linn croscheistiú ós rud é gur admháil chiontachta é d’admháil agus ní fhéadfaidh d’aturnae leagan déanta a dhéanann díospóid faoi do chiontacht a chur faoi bhráid aon fhinné, a luaithe a fhoghlaimíonn sé uait go bréagach gur bréag é an leagan déanta sin. Mar sin dhéanfadh d’aturnae iarracht fianaise na bhfinnéithe a neodrú gan cosaint ó do thaobh a nochtadh. Ní bheadh ​​sé in ann d’fhianaise a chosaint i gcosaint ós rud é nach mbeadh cead eiticiúil ag d’aturnae d’fhianaise a threorú ar leagan déanta má tá a fhios aige go bhfuil tú á déanamh tar éis duit ciontacht a admháil leis. Ó tharla gur “Oifigeach Cúirte” é d’aturnae freisin, ní fhéadfaidh sé an Chúirt a chur amú d’aon ghnó trí chead a thabhairt go feasach leagan monaraithe a chur os a comhair; tá dualgas eiticiúil air i leith na Cúirte gan é a chur amú. É sin ráite, ní gá d’aturnae do leagan d’imeachtaí a chreidiúint dó chun é a chur i láthair, ar an gcoinníoll nár chuir tú in iúl dó go neamhchinnte faoi do chiontacht iarbhír. Má luíonn tú le d’aturnae agus má tá amhras air go bhfuil tú i do luí leis, tá sé fós ortsa.

Cuirfidh d’aturnae comhairle ort faoin gcaoi a dtéann do leagan i gcoinne na fianaise sa duillín cáis. Má tá d’aturnae den tuairim nach mbeidh an chúirt cinnte go héasca ag do leagan, sa chás gur leor fianaise an Stáit chun an cás a chruthú gan do fhrisnéis, is dócha go gcuirfeadh sé comhairle ort pléadáil ciontach, agus iarracht a dhéanamh margadh a dhéanamh ar a son an abairt is fabhraí.

Má tá d’aturnae den tuairim, cé go bhfuil an-amhras ar do leagan d’imeachtaí, tá fadhbanna dosháraithe ag an Stát i d’aghaidh mar sin féin, mar shampla briseadh ríthábhachtach sa slabhra / fianaise fóiréinseach, nó deacracht mhór a d’fhéadfadh a bheith ag an ionchúiseamh d’aitheantas mar an té a rinne an cion a chruthú, féadfaidh sé comhairle a thabhairt duit pléadáil “neamhchiontach” agus ligean dó an fhianaise i do choinne a ionsaí agus a neodrú trí leas a bhaint as na deacrachtaí sin atá ag an ionchúiseamh, d’ainneoin gur dócha nach í do leagan an fhírinne i a intinn.

I sampla ina n-admhaíonn Cúisí ciontacht lena dhlíodóir ach fós ag pléadáil neamhchiontach agus go bhféadfadh an chuma a bheith air seo a leanas (an-simplithe chun críocha taispeána): Cúisítear an Cúisí i ndúnmharú, is é an t-aon fhianaise a nascann leis ná finné súl agus DNA an duine nach maireann a fuarthas ar ialtóg cruicéid a d’úsáid sé chun an duine nach maireann a mharú, i gcarr an Chúisí. Pléadálann sé neamhchiontach ach admhaíonn sé ciontacht dá dhlíodóir. Ansin déanann a dlíodóir croscheistiú ar an bhfinné súl go dtí go n-admhaíonn sí go bhféadfadh sé gur dhearmad sé an marú, gan aon leagan ón gCúisí a chur os comhair an fhinné. Faigheann an dlíodóir fadhbanna móra leis an slabhra fianaise fóiréinseach freisin agus déanann sé an finné fóiréinseach a chroscheistiú ar fhianaise aindleathach de dhroch-chomhlíonadh le cleachtais fóiréinseacha go dtí gur léirigh sé don chúirt go bhféadfadh an fhianaise DNA a bheith éillithe agus dá bhrí sin go bhfuil sí neamhiontaofa. Má éiríonn leis an dá fhinné mar sin a neodrú, féadfaidh an Cúisí an cás a bhuachan gan aon leagan uaidh a chur os comhair na cúirte, ós rud é go bhfuil fianaise an ionchúisimh féin neamhiontaofa agus nach féidir leis féin a chiontú a dhaingniú.

Is ionchúisitheoir poiblí mé faoi láthair, ach is iar-Chosantóir Poiblí mé freisin. Chomh luath agus a bhíonn a fhios ag aturnae faoina dhualgais eiticiúla, is furasta go leor nascleanúint a dhéanamh ar na saincheisteanna eiticiúla uile a fheictear gan mórán struis.


freagra 4:

Mar d’aturnae…

Hey, níl sé ar cheann de mo ghnó cibé an ndearna tú é nó nach ndearna.

Mar sin féin, beidh orm an fhianaise go léir atá le cur i láthair ag do thriail a athbhreithniú leat.

Agus beidh roinnt ceisteanna deacra agam duit.

Agus táim ag súil go bhfreagróidh tú na ceisteanna sin go hiomlán agus go macánta gan easnaimh ábhartha.

Anois, is féidir liom féachaint ar an bhfianaise i do choinne agus a rá “Níl aon rud acu! Déanfaidh mé iarracht labhairt leis an ionchúisitheoir as dul ar aghaidh, ach ní fheicim go gcaillfimid ag an triail é ”. Tharla sé sin uair amháin - éigiontaíodh mo chliant.

Ach b’fhéidir go bhfuil ceist agam mar “conas a fuair tiománaí an bhus a ghortuithe”. D'iarr mé an ceann sin. Ní raibh freagra ag mo chliant. Chun a bheith cóir, b’fhéidir go raibh sé ar meisce tráth an chiona. Céard, díreach tar éis Halla na Léigiún a fhágáil agus gach rud. Ar a laghad thóg sé an bus in ionad tiomána.

Ach ní déarfaidh aturnae “Mar sin, an ndearna tú é!?”

Níl aon cheann dár ngnó.

Mar sin

  1. Freagair ár gceisteanna. Ná déan iarracht do bhealach a dhéanamh as na ceisteanna seo. Ní comhartha maith é sin. Fiú má deir tú “tá” le ceist an-diana, b’fhéidir go mbeidh cás agat fós.
  2. Coinnigh ciúin nuair a bhíonn tú sa chúirt mura nglaofar ort chun fianaise a thabhairt. Is féidir leat nótaí a dhéanamh más mian leat. Is féidir leo siúd a bheith cabhrach i ndáiríre. Chomh maith leis sin, ní fhéachann aon rolladh súl nó salach.

Má luíonn tú le do dhlíodóir:

  1. Is dócha go gcaillfidh tú, fiú mura ndearna tú é.
  2. Beidh tú ag cur amú do chuid airgid féin agus am an dlíodóra.
  3. Tabharfaidh do dhlíodóir drochchomhairle duit gan é a bheith ar an eolas

freagra 5:

Is é atá i gceist agat a dhéanamh ná fíricí uile an cháis a insint don dlíodóir, agus cabhrú leis an dlíodóir aon cháipéisíocht a fháil a thacaíonn leis na fíricí. Ní luíonn tú leis an dlíodóir, mar go mbeidh fíricí doiciméadaithe á bhfáil ag an taobh eile agus má luíonn tú nó má choinníonn tú faisnéis a bhaineann leis an gcás siar tá tú ag cur cosaint mhaith ort féin.

Ní bhuaigh tú an cluiche liathróide trí ligean ort go bhfuil an liathróid in áit dhifriúil i ndáiríre.

Is cuma leis an dlíodóir faoi chiontacht nó neamhchiontacht. Bíonn cúram ar an dlíodóir faoin toradh is fearr duit i bhfianaise na bhfíoras. Agus uaireanta is féidir an toradh is fearr a theacht trí chiontacht a admháil i gcion níos lú, fiú má tá tú neamhchiontach go hiomlán.

Nuair a bhíonn na fíricí i do dtús báire, is é post an dlíodóra na fíricí seo a chur i láthair ar an mbealach is láidre chun breithiúnas fabhrach a fháil duit. Nuair nach bhfuil siad i do dtús báire, b’fhéidir gurb é an cur chuige na fíricí a chur i láthair ar bhealach a fhágann go bhfuil tú ciontach i gcion níos lú.

Mar shampla, léiríonn na fíricí doiciméadaithe go soiléir agus go dosheachanta go bhfuil tú ag marú duine eile. Tá tú cúisithe i ndúnmharú. Ghlacfadh dlíodóir maith cur chuige bunaithe ar fhíorais eile a d’fhéadfadh an cúiseamh as dúnorgain a laghdú - b’fhéidir ag iarraidh a thaispeáint nach raibh an malartú le hintinn a mharú, agus dá bhrí sin nach n-éireodh leis an gcion dúnmharaithe a éilíonn rún.

Ach is cuma fiú na fíricí doiciméadaithe an oiread sin, ach an oiread agus atá siad úsáideach chun giúiré a chur ina luí, ar a bhfuil daoine a thabharfaidh breithiúnas i gcónaí bunaithe ar mhothú agus ar mhothúchán. Níl fíricí ach chomh húsáideach leis na mothúcháin a thiomáineann siad.

Is é an bealach a chuala mé dlíodóir maith a chuir…

Nuair a bhíonn na fíricí i do dtús báire, déanann tú na fíricí a mhaíomh. Nuair nach bhfuil na fíricí i do dtús báire, déanann tú an dlí a mhaíomh.


freagra 6:

Ní ó thaithí phearsanta atá mo thuiscint, ach den chuid is mó ó fhaisnéis inláimhsithe a rinne mo chara nuair a bhí sé ar scoil chun a JD a fháil; ón rud atá ar eolas agam is é seo an chúis iomlán le pribhléidí aturnae-cliant. Sna Stáit Aontaithe is é seo an t-aon bheart rúndachta atá doléite i súile an dlí. Is féidir fiú rúndacht dochtúir-othair a shárú le subpoena faoi chúinsí áirithe.

Nuair a aontaíonn dlíodóir ionadaíocht a dhéanamh ort, bíonn siad faoi oibleagáidí gairmiúla agus dlíthiúla gníomhú ar do leas is fearr, go dtí an pointe nuair a nochtann tú faisnéis a dúirt tú leo faoi rún a d’fhéadfadh a bheith díobhálach duit is féidir leo a gceadúnas a chleachtadh agus a d’fhéadfadh a fháil iad i dtrioblóid dlí. Chuige sin, sílim gurb é an smaoineamh gur chóir go mbeifeá in ann an fhírinne chruinn a insint do do dhlíodóir ionas gur fearr is féidir leo do chosaint a ullmhú (agus ullmhú do na hargóintí ar dóigh don ionchúiseamh a dhéanamh.)

Ní bhaineann triail sa chúirt le cibé an ndearna tú rud i ndáiríre, mar a thuigfeadh tuata é, agus níos mó an féidir a thaispeáint go ndearna tú rud éigin a sholáthraíonn reachtaíocht shonrach ionchúisimh ina choinne agus a chloíonn an taispeántas sin le cleachtas nach bhfuil míchuí ag sárú do chearta féin nó saoránach príobháideach eile sa phróiseas chun fianaise a bhailiú agus a thiomsú. Mar sin is léir gur féidir leat rud a dhéanamh, ach fós a bheith díolmhaithe ó dhíotáil ar chúiseanna éagsúla atá doiléir nó dosháraithe don tuata. Sin an fáth go bhfuil dlíodóirí ann, toisc gurb é an jab agus an dualgas atá orthu eolas a bheith acu go leor faoi shonraí ár reachtaíochta chun í a dhéanamh rud beag níos scrofa, agus tá súil againn é a úsáid chun leasa duit.


freagra 7:

Is cuma. Caithfidh tú íoc - agus a bheith ciontach agus gealltanas a thaispeáint go dtiocfaidh tú ar ais sa chúirt arís agus arís eile chun níos mó airgid a thabhairt leis. Seo mar a oibríonn sé:

  1. Réamhrá do stáit maidir le Rialacha Iompair Ghairmiúil, ar fáil ó do Leabharlann Dlí Cúirte Uachtaraí áitiúil. Seolfaidh siad cóip chugat trí ríomhphost ar tháille. Tá d’aturnae neamhrialaithe agus ní gá dó do leasanna a léiriú. Níl siad faoi cheangal ag aon Rialacha. Níl aon riachtanais acu.
  2. Rialacha Nós Imeachta Sibhialta 15.4 do stáit, ar fáil ó do Leabharlann Dlí Cúirte Uachtaraí áitiúil. Seolfaidh siad cóip chugat trí ríomhphost ar tháille. Tá sé de chumhacht ag d’aturnae gach ceann de do chearta sibhialta agus do theidlíochtaí dlíthiúla a scriosadh gan do thoiliú nó eolas. Níl aon dlí ná Rialacha Fianaise i bhfeidhm.
  3. Féadann do bhreitheamh imscrúdú coiriúil a “phlé” trí ligean isteach do na breabanna agus dul ar scor. Gan ionchúiseamh coiriúil a dhéanamh.

Ní thugann d’aturnae agus do bhreitheamh aire ach má tá tú neamhchiontach mar ciallaíonn sé sin nach dtiocfaidh tú chun na cúirte arís - mar sin anois an t-aon deis atá acu do chothromas go léir a ghlanadh. Mura bhfuil cothromas agat, féadfaidh siad uasmhéadú a dhéanamh ar chistí poiblí, lena n-áirítear tú a chur i bpríosún nó i bpríosún, a thugann maoiniú cónaidhme dóibh.

Thug mé ar an mBreitheamh Angela Arkin dul ar scor ag ligean isteach do bhreabanna sa Scam Cúirte Triple Paid Guardian ad Litem. Ní roimh incarceration calaoiseach, cuardach neamhdhleathach agus urghabhálacha agus contúirt do mo shaol agus do shláinte. Ní bhfuair mé aon chúiteamh, ach amháin go bhfuil an feachtas clúmhillte thart agus tá scéal gleoite le hinsint agam ... agus cúpla rud eile ....


freagra 8:

Ní fhreagraíonn tú ach na ceisteanna a chuireann do dhlíodóir ort go sonrach. Más mian leis an dlíodóir a fháil amach an ndearna tú an choir nó nach ndearna, iarrfaidh siad ort, ach tá amhras orm go ndéanfaidís. Ní hé sin an chuid thábhachtach d’ionchúiseamh coiriúil a chosaint. Ní bhuaightear cásanna coiriúla riamh ar fhianaise an chúisí, ach is minic a chailltear iad má dhéanann an cúisí fianaise.

Is é an fhianaise / fianaise inghlactha atá ag an ionchúiseamh a bhuaigh nó a chaillfidh do chás a thaispeánann go ndearna tú an choir agus an chaoi a ndiúltaíonn nó a chaitheann do dhlíodóir amhras ar an bhfianaise / an fhianaise sin. D’fhéadfadh sé a bheith le fianaise alibi, cúiseanna malartacha a thaispeánfadh an fhianaise go raibh tú i láthair ag an gcoir, cumas an fhinné tú a aithint faoi na cúinsí, srl.

Le bheith ciontaithe in aon choir, caithfear tú a chruthú ciontach tar éis amhras réasúnach. Is ar ionchúisitheoir an stáit atá an t-ualach do chiontacht a chruthú. Ní aistríonn an t-ualach cruthúnais sin go dtí an cúisí riamh, ie, níl aon dualgas ar an gcúisí a chruthú nach ndearna siad an choir.

Níl aon bhaint agat leis an gcás cibé an ndearna tú an choir nó nach ndearna. Is é an rud atá tábhachtach ná an fhianaise / an fhianaise inghlactha agus cé chomh deacair is atá sé amhras a bhréagnú nó a chaitheamh ar a fírinneacht.


freagra 9:

I Sasana agus sa Bhreatain Bheag, má insíonn tú do dhlíodóir go bhfuil tú ciontach, pléadálann tú “ciontach” sa chúirt nó ritheann tú le pléadáil “neamhchiontach” ionas gur féidir fianaise an ionchúisimh a thástáil. Murar féidir míchlú leordhóthanach a dhéanamh ar an bhfianaise sin faoi dheireadh chás an ionchúisimh, inseoidh do dhlíodóir duit do phléadáil a athrú nó má shiúlann an dlíodóir amach.

Má luíonn tú le do dhlíodóir agus má ritheann tú an cás mar phléadáil “neamhchiontach”, teipfidh ar ionsaithe an dlíodóra ar fhianaise an ionchúisimh agus tosóidh tú do chás cosanta faoi mhíbhuntáiste. Cuimhnigh freisin an rabhadh a thugtar do dhuine cúisithe ar ghabháil, ar cheistiú agus ar chúiseamh: “Níl aon oibleagáid ort aon rud a rá, ach d’fhéadfadh sé dochar a dhéanamh do do chosaint má theipeann ort rud a bhfuil tú ag brath air níos déanaí a lua, nuair a cheistítear tú sa chúirt. Tabharfar aon rud a deir tú i bhfianaise ”. Is beag seans go bhfaighidh tú an breitheamh ag tabhairt ordaithe don ghiúiré gur féidir leo tátail dhochracha a bhaint as do mhainneachtain aon rud a deir tú sa chúirt a lua leis na póilíní den chéad uair.

Do rogha féin, ach má chiontaítear thú sa dara cás, ní bheidh cibé maolú a bhí agat chomh héifeachtach agus a bheifeá macánta.


freagra 10:

I gcónaí, i gcónaí, inis an fhírinne iomlán do do dhlíodóir i gcónaí. An mhaith, an t-olc agus an ghránna. Ná bréag do dhlíodóir féin riamh!

Is é an post atá aige ná tú a chosaint. Cibé an bhfuil tú ciontach nó neamhchiontach. Nuair a luíonn tú le do dhlíodóir, bhunaigh tú é le go mbeadh dallóg air. Mura bhfuil na fíricí iarbhír ar eolas aige uait, ní bheidh sé in ann cosaint éifeachtach a ullmhú.

Mar shampla, abair go raibh arm tine i gceist. Éilíonn tú nach leatsa é… ní raibh sé agat riamh… caithfidh duine eile a bheith tite. Ullmhaíonn sé cosaint bunaithe ar an méid a d’inis tú dó.

Téann tú chun trialach agus tógtar do phriontaí méar ón arm tine. Chuaigh gach rud a d’ullmhaigh d’aturnae suas i ndeatach. Dá ndéarfá an fhírinne, b’fhéidir go raibh bealaí ann a fuair do phriontaí ar an arm tine sin. B’fhéidir go raibh tú ag streachailt air nuair a d’imigh sé as…

Nuair a athraíonn scéalta le linn trialach bíonn creidiúnacht ann. Is maith le Giúiréithe agus Breithiúna mínithe simplí, díreacha, neamh-chonspóideacha. Nuair a bhíonn aturnae ag screadaíl, ag athrú teoiricí de réir mar a dhéantar fianaise chontrárthach sna himeachtaí, ní thógann sé mórán ar ghiúróirí amhras a bheith acu faoi mhímhacántacht agus a pháirtí, ciontacht.


freagra 11:

Yuck! Is fuath liom na ceisteanna seo! Dealraíonn sé go bhfuil dhá chineál daoine ar domhan: Iad siúd a ghlacann freagracht as gach rud (lena n-áirítear rudaí nach bhfuil siad freagrach astu) agus iad siúd a dhiúltaíonn freagracht a ghlacadh as rud ar bith.

I mo thaithí teoranta ag déanamh cosanta coiriúla, ag an gcéad agallamh le cliaint - tá súil agam i m’oifig seachas ag agallamh sa phríosún (a thosaíonn go minic le mo ráiteas: “Níl, nílim chun tú a bhannaí amach”) ag iarraidh ar an gcliant insint dom go hachomair cad a tharla agus athbhreithniú a dhéanamh ar cibé doiciméid atá ag an gcliant. (“Níl a fhios agam cén fáth ar gabhadh mé agus níl a fhios agam an bhfuil sé de chúram orm” ní bealach maith é chun caidreamh a thosú le do dhlíodóir.)

Tar éis, nó le linn, athchomhaireamh an chliaint ar imeachtaí as a gabhadh, beidh an dlíodóir ag cur ceisteanna d’fhonn a chinneadh ní amháin an bealach is fearr le dul ar aghaidh ach an chomhairle is fearr le tairiscint don chliant.

B’fhéidir nach é mo nádúr ciniciúil amháin é, ach nuair a tháinig cliant nó cliant ionchasach

chun

mise le haghaidh ionadaíochta ar ábhar coiriúil, toimhdeoidh mé i gcónaí go ndearna an cliant rud éigin. Ba é mo phost a chinneadh an bhféadfadh an t-ionchúiseamh é a chruthú (nó an raibh locht sa ghabháil).