Conas is féidir leat an difríocht idir feiceálaí agus breitheamh i MBTI a insint?


freagra 1:

Is gnách go mbíonn breithiúna dian, diongbháilte, dírithe agus eagraithe. Is pleanálaithe nádúrtha iad. Is í straitéis a saoil: obair súgartha níos déanaí. Is maith leo rudaí a dhéantar in am. Agus níl lamháltas ard acu i leith athraithe agus rudaí a bhfuil súil leo nó gan choinne. Is gnách go mbíonn teanga agus nathanna do choirp eagraithe agus soiléir. Tá siad níos disciplíní agus níos tiomanta ná an dearcadh.

Os a choinne sin, bíonn braiteoirí solúbtha, suaimhneach de ghnáth, gan a bheith dírithe i ndáiríre ar rud ar bith agus go spontáineach. Ní maith leat a bheith dian. Baineann siad taitneamh as athruithe agus rudaí agus smaointe nua. Is é do straitéis saoil an imirt agus an obair a mheascadh in am. Nó bíonn claonadh acu pleananna a dhéanamh a bhfuil foircinn scaoilte orthu. De ghnáth is gnách go bhfágann siad na roghanna ar oscailt seachas iad féin a chaitheamh ar cheann amháin. Tá tú níos cruthaithí ná breithiúna. Ach níl féin-smacht acu.

Déanann gach duine breithiúnas agus dearcadh. Ach sáraíonn ceann amháin an ceann eile i gcónaí.


freagra 2:

Straighten (J)

Measann daoine a mheas duine i ndiaidh a chéile. Is mór acu ord agus eagraíocht. Tá do shaol pleanáilte agus struchtúrtha. Lorgaíonn daoine a mheas an chéim agus taitneamh as tascanna a dhéanamh. Glacann tú na spriocdhátaí dáiríre. Oibríonn siad, ansin imríonn siad. Ní chiallaíonn rogha na treorach breithiúnas. Baineann an measúnú leis an gcaoi a ndéileálann duine le gníomhaíochtaí laethúla.

Critéir mheasúnaithe

  • CrucialControlledGood ar chríochnúOrganizedStructuredScheduledQuick ar thascannaResponsibleLikes ClosureMakes pleananna

Perceive (P)

Tá na braiteoirí inoiriúnaithe agus solúbtha. Is smaointeoirí randamacha iad ar fearr leo a gcuid roghanna a choinneáil oscailte. Éiríonn go maith le daoine gan choinne agus tá siad oscailte chun athrú. Tá siad spontáineach agus go minic déanann siad juggle ar roinnt tionscadal ag an am céanna. Is breá leo tasc a thosú níos fearr ná é a chur i gcrích. Is minic nach bhfuil sna spriocdhátaí ach moltaí. Seinn perceiver agus tú ag obair.

Airíonna dearfacha

  • Leanann AdaptableRelaxedDisorganizedCare-freeSpontaneousChanges roghanna leathbhealaighKeeps is maith le OpenProcrastinatesDisch gnáthamhFlexible

Is dócha gurb é an scála rátála an ceann is deacra a aithint. Chun an scála seo a thuiscint níos fearr, ní mór ceann a thuiscint ar dtús na difríochtaí bunúsacha idir iompar réasúnach agus neamhréasúnach.

Iompar réasúnach

Is gnáthchleachtas é iompar réasúnach agus cineálacha á meas, ach uaireanta is féidir iad a thabhairt faoi deara i gcineálacha aireachtála, ar aon dul le hintéirnigh

taispeáin extrovert

Iompar agus a mhalairt. Is minic a thugtar cineálacha measúnaithe mar chineálacha réasúnacha agus braitear go bhfuil siad neamhréasúnach. Is í an phríomhdhifríocht eatarthu ná an bealach difriúil a spreagtar iad chun gníomhaíocht a dhéanamh

nó déileáil le tascanna éagsúla.

Amharc ar an beochan a thaispeánann prionsabal an iompair réasúnaigh (cineál J ag breithiúnas)

, O chonstaic). De ghnáth déanann cineálacha breithiúna a gcuid gníomhartha a phleanáil roimh ré agus déanann siad iarracht an plean seo a leanúint. Is gnách go roghnaíonn siad an fad is giorra go dtí an sprioc a ghluaiseann i líne dhíreach. Tá an t-iompar seo barrmhaith in atmaisféar cobhsaí, mar is féidir leis na cineálacha measúnaithe an saol seirbhíse is fearr a ríomh. Mar sin féin, ciallaíonn staid atá ag athrú go mbíonn sé deacair ar chineálacha breithiúna a gcuid pleananna a chomhlíonadh. Cuireann na hathruithe seo constaicí breise ar an mbealach, rud a fhágann go gcuireann cineálacha luachála moill ar fhorghníomhú a gcuid pleananna ar feadh tréimhse éiginnte go dtí go nglanann an constaic é féin nó go n-athraíonn cinneadh eile a gcuid pleananna agus go spreagann sé iad chun treo a athrú. Mínítear é seo leis an bhfíric go bhfuil eilimintí measúnaithe ann do chineálacha measúnaithe ag na hionchuir faisnéise. Ní ligtear do na heilimintí seo faisnéis a fháil go dtí go ndéantar cinneadh gníomhú. Tá athrú rialta ar phleananna corraitheach do na cineálacha measúnaithe agus dá bhrí sin ní dhéileáiltear go dona le cásanna a bhfuil fachtóir ard neamhréasúnachta acu.

Iompar neamhréasúnach

Tá baint ag iompar neamhréasúnach le cineálacha aireachtála, ach uaireanta is féidir é a aithint agus cineálacha á meas.

Amharc ar an beochan a thaispeánann iompar neamhréasúnach (cineál P a fheictear)

, O chonstaic). B’fhéidir go bhfuil an chuma ar an scéal nach bhfuil aon spriocanna ar leith ag cineálacha aireachtála i gcomparáid le cineálacha breithiúna. Tá sé seo toisc go bhfuil iompar neamhréasúnach cosúil le líne saorláimhe. Sreabhann cineálacha aireachtála le hathruithe. Dealraíonn sé go mbraitheann siad athrú atá le teacht i bhfad sular féidir leis na cineálacha breitheamh iad a fheiceáil. Ar an mbealach seo, seachnaíonn siad constaicí ar a mbealach. Buaileann cineálacha braite le faisnéis le heilimintí aitheantais ag na hionchuir faisnéise. Cumasaíonn na heilimintí seo saorshreabhadh faisnéise. Níl na cinntí a dhéantar anseo sonrach agus is féidir iad a athrú go héasca. I gcásanna a bhfuil fachtóir ard réasúntachta acu, cuirtear iallach ar chineálacha braite a gcuid línte saorláimhe a dhíreachú, rud a chuireann teorainn lena saorshreabhadh. Féadann sé seo dul i bhfeidhm ar an dearcadh ginearálta ar chásanna, rud a fhágann go mbíonn botúin á ndéanamh acu go minic.

Go hachomair, cruthaíonn an difríocht sa bhreithiúnas agus sa dearcadh i ndlúthghaolta go leor frithchuimilte. Is féidir le hiompar neamhréasúnach cineálacha aireachtála a bheith gan choinne agus neamh-intuartha chun cineálacha a mheasúnú agus níos mó constaicí a chruthú. Ina dhiaidh sin, cuireann iompar réasúnach na gcineálacha measúnaithe iallach ar chineálacha aireachtála rialacha, pleananna agus sceidil a leanúint ar dóigh go ndéanfaidh siad a saol go dona.


freagra 3:

Straighten (J)

Measann daoine a mheas duine i ndiaidh a chéile. Is mór acu ord agus eagraíocht. Tá do shaol pleanáilte agus struchtúrtha. Lorgaíonn daoine a mheas an chéim agus taitneamh as tascanna a dhéanamh. Glacann tú na spriocdhátaí dáiríre. Oibríonn siad, ansin imríonn siad. Ní chiallaíonn rogha na treorach breithiúnas. Baineann an measúnú leis an gcaoi a ndéileálann duine le gníomhaíochtaí laethúla.

Critéir mheasúnaithe

  • CrucialControlledGood ar chríochnúOrganizedStructuredScheduledQuick ar thascannaResponsibleLikes ClosureMakes pleananna

Perceive (P)

Tá na braiteoirí inoiriúnaithe agus solúbtha. Is smaointeoirí randamacha iad ar fearr leo a gcuid roghanna a choinneáil oscailte. Éiríonn go maith le daoine gan choinne agus tá siad oscailte chun athrú. Tá siad spontáineach agus go minic déanann siad juggle ar roinnt tionscadal ag an am céanna. Is breá leo tasc a thosú níos fearr ná é a chur i gcrích. Is minic nach bhfuil sna spriocdhátaí ach moltaí. Seinn perceiver agus tú ag obair.

Airíonna dearfacha

  • Leanann AdaptableRelaxedDisorganizedCare-freeSpontaneousChanges roghanna leathbhealaighKeeps is maith le OpenProcrastinatesDisch gnáthamhFlexible

Is dócha gurb é an scála rátála an ceann is deacra a aithint. Chun an scála seo a thuiscint níos fearr, ní mór ceann a thuiscint ar dtús na difríochtaí bunúsacha idir iompar réasúnach agus neamhréasúnach.

Iompar réasúnach

Is gnáthchleachtas é iompar réasúnach agus cineálacha á meas, ach uaireanta is féidir iad a thabhairt faoi deara i gcineálacha aireachtála, ar aon dul le hintéirnigh

taispeáin extrovert

Iompar agus a mhalairt. Is minic a thugtar cineálacha measúnaithe mar chineálacha réasúnacha agus braitear go bhfuil siad neamhréasúnach. Is í an phríomhdhifríocht eatarthu ná an bealach difriúil a spreagtar iad chun gníomhaíocht a dhéanamh

nó déileáil le tascanna éagsúla.

Amharc ar an beochan a thaispeánann prionsabal an iompair réasúnaigh (cineál J ag breithiúnas)

, O chonstaic). De ghnáth déanann cineálacha breithiúna a gcuid gníomhartha a phleanáil roimh ré agus déanann siad iarracht an plean seo a leanúint. Is gnách go roghnaíonn siad an fad is giorra go dtí an sprioc a ghluaiseann i líne dhíreach. Tá an t-iompar seo barrmhaith in atmaisféar cobhsaí, mar is féidir leis na cineálacha measúnaithe an saol seirbhíse is fearr a ríomh. Mar sin féin, ciallaíonn staid atá ag athrú go mbíonn sé deacair ar chineálacha breithiúna a gcuid pleananna a chomhlíonadh. Cuireann na hathruithe seo constaicí breise ar an mbealach, rud a fhágann go gcuireann cineálacha luachála moill ar fhorghníomhú a gcuid pleananna ar feadh tréimhse éiginnte go dtí go nglanann an constaic é féin nó go n-athraíonn cinneadh eile a gcuid pleananna agus go spreagann sé iad chun treo a athrú. Mínítear é seo leis an bhfíric go bhfuil eilimintí measúnaithe ann do chineálacha measúnaithe ag na hionchuir faisnéise. Ní ligtear do na heilimintí seo faisnéis a fháil go dtí go ndéantar cinneadh gníomhú. Tá athrú rialta ar phleananna corraitheach do na cineálacha measúnaithe agus dá bhrí sin ní dhéileáiltear go dona le cásanna a bhfuil fachtóir ard neamhréasúnachta acu.

Iompar neamhréasúnach

Tá baint ag iompar neamhréasúnach le cineálacha aireachtála, ach uaireanta is féidir é a aithint agus cineálacha á meas.

Amharc ar an beochan a thaispeánann iompar neamhréasúnach (cineál P a fheictear)

, O chonstaic). B’fhéidir go bhfuil an chuma ar an scéal nach bhfuil aon spriocanna ar leith ag cineálacha aireachtála i gcomparáid le cineálacha breithiúna. Tá sé seo toisc go bhfuil iompar neamhréasúnach cosúil le líne saorláimhe. Sreabhann cineálacha aireachtála le hathruithe. Dealraíonn sé go mbraitheann siad athrú atá le teacht i bhfad sular féidir leis na cineálacha breitheamh iad a fheiceáil. Ar an mbealach seo, seachnaíonn siad constaicí ar a mbealach. Buaileann cineálacha braite le faisnéis le heilimintí aitheantais ag na hionchuir faisnéise. Cumasaíonn na heilimintí seo saorshreabhadh faisnéise. Níl na cinntí a dhéantar anseo sonrach agus is féidir iad a athrú go héasca. I gcásanna a bhfuil fachtóir ard réasúntachta acu, cuirtear iallach ar chineálacha braite a gcuid línte saorláimhe a dhíreachú, rud a chuireann teorainn lena saorshreabhadh. Féadann sé seo dul i bhfeidhm ar an dearcadh ginearálta ar chásanna, rud a fhágann go mbíonn botúin á ndéanamh acu go minic.

Go hachomair, cruthaíonn an difríocht sa bhreithiúnas agus sa dearcadh i ndlúthghaolta go leor frithchuimilte. Is féidir le hiompar neamhréasúnach cineálacha aireachtála a bheith gan choinne agus neamh-intuartha chun cineálacha a mheasúnú agus níos mó constaicí a chruthú. Ina dhiaidh sin, cuireann iompar réasúnach na gcineálacha measúnaithe iallach ar chineálacha aireachtála rialacha, pleananna agus sceidil a leanúint ar dóigh go ndéanfaidh siad a saol go dona.