Conas is féidir leat an difríocht idir bulaíocht agus kidding a insint?


freagra 1:

Foinse: Google Photos

Dhá rud an-difriúla iad TEASING and BULLYING. Ach i gcás cuid acu, is é an cuimilt an pointe tosaigh don bhulaíocht.

Foinse: Google Photos

Ag brath ar an gcás agus an cineál duine, is féidir le cuimilt a bheith greannmhar nó gortaithe. Is í an cheist, cén chaoi a n-insíonn tú an bhfuil duine ag magadh fút greannmhar? Bhuel, is féidir le cairde é sin a dhéanamh, teaghlach, gaolta, daoine a raibh aithne agat orthu mar chairde do chairde, nó duine a raibh aithne agat air nuair a bhí tú i do leanbh beag bídeach. Níl le déanamh agat ach caoineadh, gáire, imirt ag meán oíche, srl ... Ciallaíonn sé go dtaitníonn na daoine seo leat agus go ndéanann tú banna leat. Déanann siad cumarsáid leat ar bhealach a thaitneoidh leis an mbeirt. Tá siad ag iarraidh go mbeidh tú mar chuid díot an oiread agus atá siad ina saol.

Foinse: Google Photos

Gortaíonn cineál eile cuimilte duine le fadhbanna aird agus éiríonn sé comhchiallach le bulaíocht. Ar dtús, níl tú ach ag dul timpeall ort agus beag ar bheagán, go dtí go mbíonn sé coitianta agus diaidh ar ndiaidh bíonn sé ina nós ag daoine tú a ghortú nó tú a ghríosadh toisc nach féidir leat cur ina gcoinne agus iad a sheachaint.

Nach deas an bhulaíocht. Ceaptar go ngortóidh sé duine go fisiciúil nó ó bhéal trí bhagairt i gcónaí rudaí áiféiseacha a dhéanamh os comhair an tslua. Iarr air na tíoránaigh a laigí féin a chlúdach agus a bheith mar an laoch os comhair daoine eile. Sula dtéann samplaí de bhulaíocht ó bhéal an íospartaigh roimh ghlaoch ainmneacha neamhriachtanacha, magadh agus / nó ciapadh gnéasach. Féadfaidh sé seo tarlú trí ionsaithe pearsanta, ionsaithe ar líne trí na meáin shóisialta, agus uaireanta trí ríomhphost. Spreagann bulaíocht de chineál ar bith an t-íospartach ar rudaí suaracha mar b’fhéidir nach mbeidh sé in ann é féin a chosaint ar bhulaithe.

Foinse: Google Photos

Bíonn tionchar as cuimse ag duine a ndéantar bulaíocht air, go háirithe iad siúd a bhfuil fadhbanna aird acu nó a dtugann siad laigí orthu de ghnáth, ar a shláinte agus ar deireadh a meon. Chaill sé muinín agus muinín ann féin agus i ndaoine eile a raibh siad leo gach lá. Ní rud maith é seo, toisc go bhféadfadh sé dul níos faide ná an rud dochreidte agus neamh-inmhianaithe agus uaireanta drochiompar féinmharaithe a bheith mar thoradh air.


freagra 2:

Is féidir le cuimilt a bheith beagáinín mean; Ach níl sé i gceist tú a ghortú. Tá an duine ag magadh agus níl súil dáiríre go gortófar nó go ndéanfar náiriú ort. Is gnách go mbíonn beagán náire mar chuid de. Ach ní náiriú buan é mar a bhraitheann tú i gceann uair an chloig. Má ghortaítear tú, stadfaidh siad. Tá súil agam leithscéal a ghabháil; Ach cibé acu a dhéanann nó nach ndéanann, ní théann sé níos faide ná an bpointe sin toisc nach bhfuil an duine ag iarraidh tú a ghortú. Is é atá i gceist le cuimilt ná rud a dhéantar idir cairde agus teaghlaigh nó ar a laghad idir daoine atá i ndálaí cairdiúla.

I gcodarsnacht leis sin, déantar bulaíocht leis an rún duine a chur feargach, náirithe, frustrach, imeaglaithe, gan chuidiú, trína chéile, srl. Is cuma an bhfuil an duine ag magadh nó nach bhfuil, níl siad ag súil go mbeidh sé greannmhar duit. Ina ionad sin, tá súil aige / aici nach bhfuil tú sultmhar agus míshásta faoi. Níl aon bhulaíocht deas ann. Tá cásanna mí-úsáide piaraí ann nuair a ghníomhaíonn an déantóir go cineálta agus é ar intinn aige a theachtaireacht cheart a cheilt ó na daoine timpeall air. Samplaí díobh seo ná nuair a bhíonn mac léinn tar éis botún a dhéanamh ar lá eile agus lá amháin molann sé a chuid gruaige nó a chulaith. Ar ndóigh, ní fíor-mholadh é seo chun muinín a chothú agus fíor-léirthuiscint / meas a chur in iúl. Mar sin féin, is é seo a chloiseann lucht seasaimh. Idir an dá linn, cloiseann an t-íospartach go dtugann a dhéantóir faoi deara gach a ndéanann sé / sí agus nach bhfuil eagla air é a chur in iúl. Ar thaobh amháin, i gcás mí-úsáide gnéis nó neamhghnéisigh ag piaraí, d’fhéadfadh cailliúint comhfhiosachta a bheith mar thoradh air má ghlacann tú leis go ndéanfaidh do dhéantóir magadh ort gan stad ar a shon nó as rud éigin cosúil leis - rud a dhéantar go neamhspleách; Má stopann tú an cion líomhnaithe, áfach, tá súil agat le toradh níos fearr. Ar an láimh eile, tá eagla ar mhí-úsáid ghnéasach piaraí, go háirithe ag fear i gcoinne cailín, go mb’fhéidir go dtaitneodh sé leat agus go bhféadfadh ionsaí a bheith ort má thugtar an deis dó. Ar ndóigh, is beag an bhaint atá ag mí-úsáid ghnéasach le cibé an bhfuil meas ag an gciontóir ar an íospartach nó nach bhfuil, an oiread sin ionas go ndéanann sé ciapadh air ag úsáid modhanna gnéis. Tá an tuiscint agus an eagla fós ann toisc go léiríonn ciapadh gnéasach suirí chomh láidir. Is féidir le mí-úsáid aoise forbairt idir baill teaghlaigh agus / nó cairde. Mar sin féin, ní féidir leat leanúint de bheith i do chairde chomh fada agus a bhaineann duine mí-úsáid as an duine eile.

Nuair a bhreathnaím ar rudaí go fisiciúil, sílim mar seo:

Cás 1: Is cairde maithe iad beirt mhac léinn. ach lá amháin téann siad i gconspóid agus bíonn sé ina streachailt an-fhrithpháirteach. Níos déanaí labhraíonn siad faoi, tá gach rud go breá agus imríonn siad Xbox nó rud éigin.

Cás 2: Ionsaíonn mac léinn ar dhuine eile nach cairde leis (de ghnáth). Is féidir leis an íospartach é féin a chosaint, b’fhéidir go rathúil; ach níl sé frithpháirteach fós. Níor thosaigh sé ar an troid agus ní dhearna sé aon rud chun é a chosaint. Rinne an mac léinn ionsaí é seo toisc go bhfuil sé feargach / mailíseach, gortaíonn sé / sí é agus / nó go bhfuil sé ag iarraidh go mbeadh eagla air / uirthi gan chabhair.

Ar ndóigh, ní bhíonn cuimilt ó bhéal bunaithe go ginearálta ar dhifríochtaí tuairime, ach baineann sé le greann deilgneach a chuireann fearg ar dhuine uaireanta. Ní féidir leat aon rud a dhéanamh chun mí-úsáid a chosaint. Is iomaí rud is féidir linn a dhéanamh chun daoine eile a chur trína chéile, chun iad a bhrú ar shiúl ionas nach dteastaíonn uathu a bheith inár gcairde linn, srl .; ach is rogha ar leithligh í an mhí-úsáid.


freagra 3:

Is í an bhulaíocht nuair a thugann tú duine síos. Gortaítear an duine sin d’aon ghnó. Coinníonn tú ag dul, fiú má deir an t-íospartach leat stopadh.

Is éard atá i gceist le cuimilt ná nuair a thaispeánann tú don duine a bhfuil tú ag déileáil leis gur spraoi é an rud atá á dhéanamh agat agus go dtuigeann agus go n-aontaíonn an duine sin leis. Má thosaíonn sé ag gortú agus mura ndeir tú fiú ansin, tá tú tar éis an líne a thrasnú.