conas cuntas a chur ar bhintiúr sa chlár comhardaithe


freagra 1:

Braitheann an chaoi a dtaispeántar Bintiúir ar chúpla fachtóir.

Má d’eisigh an Chuideachta na Bintiúir agus go bhfuil siad le fuascailt tar éis bliana, taispeántar iad faoi Dhliteanais Neamh-Reatha sa Chlár Comhardaithe. Má d’eisigh an Chuideachta na Bintiúir agus má tá siad le fuascailt laistigh de bhliain, taispeántar iad faoi Dhliteanais Reatha sa Chlár Comhardaithe.

Bintiúir Is costas don ghnó é ús bintiúir don bhliain (íoctha nó gan íoc) agus taispeántar é sa Ráiteas Ioncaim. Taispeántar aon Ús Bintiúir atá gan íoc faoin Dliteanas Reatha sa Chlár Comhardaithe.

Má cheannaigh an gnó na Bintiúir, caitear leo mar Infheistíocht agus taispeántar iad faoi na Sócmhainní (Infheistíochtaí Neamh-Reatha / Reatha) sa Chlár Comhardaithe.

Is ioncam é ús bintiúir (faighte nó fabhraithe) agus taispeántar é sa Ráiteas Ioncaim. Taispeántar aon Ús Bintiúir Fabhraithe freisin faoi Shócmhainní Reatha sa Chlár Comhardaithe.


freagra 2:

Má d’eisigh d’eintiteas na Bintiúir beidh sé ina mhír Dliteanais i do Chlár Comhardaithe agus beidh aon ús cúpón iníoctha don tréimhse cuntasaíochta ábhartha i do PnL

Má tá d’eintiteas suibscríofa leis na Bintiúir is Infheistíocht a bheidh ann agus dá bhrí sin beidh mír Sócmhainne i do Chlár Comhardaithe agus aon ús cúpóin a fhaibhreoidh i dtréimhse cuntasaíochta ábhartha i do PnL.


freagra 3:

Ba mhaith liom pas a fháil sa sainmhíniú ar Bhintiúir. Maidir le heintiteas ciallaíonn sé go bhfuil Bintiúir aon aonáin eile ceannaithe aige.

Is infheistíocht de chuid na cuideachta a cheannaigh é i ndáiríre. Mar sin cuirfear é ar thaobh Sócmhainne de Chlár Comhardaithe.


freagra 4:

Is mír de chlár comhardaithe cuideachta é bintiúir agus cuirfear suas é ar thaobh dliteanais an chláir chomhardaithe.