conas ace scoil dlí


freagra 1:

Faighim na gráid is airde go seasta i mo ranganna scoile dlí, agus is féidir liom a rá leat go bhfuil tú ceart faoi gur bearna scríbhneoireachta é agus ní bearna tuisceana. Agus mar phríomh-eagarthóir ar dhialann dlí mo scoile, léigh mé, eagraigh mé agus scríobhaim go leor - píosaí mac léinn agus ailt shaineolacha araon. Ó na heispéiris seo, is é mo chomhairle cleachtadh a dhéanamh ar anailís dlí mhionsonraithe a mhíniú.

Is léir go gcaithfidh tú scríobh go soiléir agus an riail a lua go cruinn, ach an chuid nach maith le duine ar bith ná do réasúnaíocht don léitheoir a litriú. Tá an léitheoir ag féachaint ar do phíosa den chéad uair, mar sin coinnigh a lámh tríd an anailís. Fágfaidh sé sin go mbeidh sé éasca ar an léitheoir agus cinnteoidh sé di go bhfuil a fhios agat cad atá tú ag caint faoi. Sin é an chaoi a ndéanann do pháipéar idirdhealú idir é féin agus a fháil sa chairn A.

Seo sampla de scríbhneoireacht thástála iarbhír na mac léinn: '' Nuair a dhéantar seirbhís go pearsanta, caithfear í a sheachadadh de láimh don duine, nó caithfear í a fhágáil ar áit chónaithe an duine le duine atá in aois inniúil agus a chónaíonn ann. Anseo, seirbheáladh seirbhís ar Ethel béal dorais, babysitter páirtaimseartha, agus dá bhrí sin tá an tseirbhís míchuí. ''

Is í an fhadhb atá ann ná go bhfuil an chonclúid breá soiléir don scríbhneoir, ach fágtar an léitheoir fós ag fiafraí CÉN FÁTH a mbaineann na fíricí sin leis an gconclúid. Níos fearr: '' Anseo, rinneadh seirbhís ar an bhfeighlí leanaí. Fiú má mheastar go bhfuil an leanbh in aois inniúil, tá an babysitter ina chónaí béal dorais, ní ag áit chónaithe Ethel. Dá bhrí sin, toisc nár tugadh seirbhís do Ethel nó do dhuine a chónaíonn in áit chónaithe Ethel, tá an tseirbhís míchuí. ''

Fós féin, chuirfí fáilte roimh anailís faoi inniúlacht an babysitter. Tá sí ag tabhairt aire do leanaí beaga, tar éis an tsaoil. Is mór an fhreagracht é sin. Agus b’fhéidir gur gníomhaire de chuid Ethel í as láthair gearrthéarmach Ethel. Agus an bhfuair Ethel an tseirbhís i ndáiríre? Cad eile is féidir leat a bhaint as na fíricí?

Féach conas is féidir le ceist den sórt sin '' éasca '' a bheith ina glao níos dlúithe le hanailís mhionsonraithe? Taispeánann sé seo don ollamh gur féidir leat d’inchinn a úsáid ar feadh níos mó ná rialacha a aithris agus fíricí a aithris ina dhiaidh sin. Agus léiríonn sé nár cheap tú go raibh patrún fíricí an ollaimh ró-éasca. I ndáiríre, mol an t-ollamh as na saincheisteanna dúshlánacha a chuirtear i láthair! Cuardaigh an bealach deacair chun do chonclúid a chruthú, ní an bealach éasca. Déan idirdhealú idir do fhreagra tríd an obair dhian a dhéanamh ar anailís dlí mhionsonraithe.

Roinnt leideanna praiticiúla:

1. Smaoinigh '' mar gheall ar ...? '' Tar éis gach tátal a dhéanann tú. Nuair a chlóscríobhann tú tréimhse, scrios í agus coinnigh ort ag míniú níos fearr cén fáth, cé go bhfuil tú cinnte go ndearna tú go díreach é. Coinnigh lámh an léitheora.

2. Áit an chonclúid neamh-shoiléir. Cosúil leis an sampla babysitter thuas, fiú má thagann tú amach leis an gconclúid éasca a shocraigh tú ar dtús, taispeáin cén fáth nach bhfuil sé chomh gar le glao agus a cheap tú ar dtús. Má cheapaim go bhfuil ceist éasca, déanaim argóint ar son an taobh eile ina áit. Ní bhfuair mé B riamh as an obair chrua sin a dhéanamh.

3. Cleachtadh scrúduithe agus anailísí dlí a scríobh amach. Tá an dlí ar eolas agat chomh maith leo siúd i do ghrúpa staidéir, mar sin faigh ciumhais trí dhul isteach sa scrúdú a ullmhaíodh cheana maidir le conas aiste a eagrú ar ábhar áirithe. Chomh maith leis sin, déan staidéar de réir na heagraíochta sin, seachas i mbéal an phobail. Déan gach rud is féidir leat chun na trí huaire an chloig ghearr sin a uasmhéadú :)

4. Bí muiníneach ionat féin! Téann sé seo ar bhealach fada le linn na tástála.

Ádh mór!


freagra 2:

Soláthraíonn an dlí roghanna maithe gairme ach níl sé éasca staidéar a dhéanamh ar la agus tá sé deacair fiú ‘A’ a scóráil i scoileanna dlí. Ar an láimh eile, má dhéantar céim amach ón scoil dlí le A +, bíonn ar an mac léinn seasamh amach. Tá go leor gníomhaíochtaí agus cásanna eile le tuiscint i scoileanna dlí go mbíonn sé deacair ar go leor mac léinn A + a scóráil ina gcuid tascanna. Molann cúnamh sannadh dlí roinnt leideanna a d’fhéadfadh A + a fháil ina gcuid tascanna má leanann mic léinn iad:

Ag dul i gceannas Déantar an grádú gan ainm i bhformhór na scoile dlí, dá bhrí sin níl an rogha is fearr ag an múinteoir i ndáiríre. Ar an gcaoi chéanna, ní leor freastal ar gach rang chun A + a scóráil. Is maith an rud é go dtuigeann mic léinn nach bhfuil aon duine eile ag déanamh aon rud ar a son. Caithfear pleanáil a dhéanamh ón gcéad lá de na scoileanna ar nós páipéir chleachtais a thógáil, dul trí thascanna roimhe seo a bhí ar fáil i leabharlann na scoile, agus mic léinn sinsearacha. Tugann sé seo smaoineamh do na mic léinn faoi nádúr na dtascanna agus na scéime marcála.

Ag díriú ar a bhfuil níos tábhachtaí, déantar mic léinn Dlí a mhaíomh le cásanna le linn a dtréimhse tionachta, agus pléitear cuid acu sa rang ach níl cinn eile. Ba chóir do mhic léinn gach cás a athbhreithniú leo féin agus na nótaí a choinneáil. De ghnáth is nótaí iad na pointí agus na saincheisteanna dlí a ardaíodh i ngach cás. Is féidir cásanna atá cosúil lena chéile a úsáid mar shampla i gcomhthéacsanna a chéile. Ní amháin go gcabhraíonn díriú ar na cásanna a iarradh i bpáipéir agus i dtascanna roimhe seo ar mhic léinn A + a fháil ach freisin a bheith ina dhlíodóir eolasach oilte sa todhchaí.

Lean ort ag léamh ……

freagra 3:

Is é an t-aon rud is féidir liom a chur leis ná má scríobh do ollamh téacs ar an ábhar atá á theagasc acu agus NÍL an téacs caighdeánach don chúrsa, léigh obair an ollaimh féin ar an ábhar. Mionn amháin a bhfuil aithne agam air, sin an fáth gur scóráil sé an marc is airde sa chúrsa sin.

Ar ndóigh, is smaoineamh maith é i gcónaí dul níos faide ná an téacs a shanntar agus saothair eile ar an ábhar a léamh.


freagra 4:

Téigh le bualadh le do Ollúna agus téigh thar do scrúduithe leo. Fiafraigh díobh cá háit ar chaill tú agus cá háit ar éirigh leat. Is é sin an bealach iomlán is fearr le fáil amach conas feabhas a dhéanamh.

Is féidir liom a rá leat gurb é an difríocht idir an A agus an B an chuid anailíse den aiste an chuid is mó den am. Is é sin nuair a bhíonn claonadh ag mic léinn atá go maith ag aithint na ceiste agus ag rá na rialach óna chéile. Mar sin féach freisin ar an gcaoi a ndéanann tú anailís. Coinníonn roinnt Ollúna dlí seanleaganacha dá gcuid scrúduithe sa leabharlann. Féach an ndéanann do Ollúna agus féach ar na freagraí is maith leo a fheiceáil.


freagra 5:

A2A

Freagraí maithe anseo, vótáil mé suas an ceann is cuimsithí dar liom. Is é an t-aon rud a chuirfinn leis ná gur próiseas foghlama é. Ba é B- mo chéad ghrád conarthaí ag NYU. Déanaim conarthaí a dhréachtú agus a chaibidliú anois agus táim go maith faoi. Ach, bhí údar maith leis an ngrád sin ag an am. Bhí mo chuid freagraí ar mo chéad scrúdú dochloíte agus neamhiomlán. Is scríbhneoir i bhfad níos fearr mé agus déanaim i bhfad níos fearr ag anailísiú comhaontuithe agus saincheisteanna casta anois. Is é an t-aon phointe atá agam le cur leis ná gur féidir leat feabhas a chur ar a chleachtadh agus trí fhéachaint ar fhreagraí agus anailís daoine eile. Ádh mór!


freagra 6:

Téigh ceannaigh seanchóip de cheisteanna agus freagraí scrúdaithe aiste eiseamláire Barbri. Taispeánfaidh freagraí na samhla duit an chuma atá ar fhreagra foirfe. Níor thaispeáin éinne dom riamh go dtí gur ghlac mé Barbri. Ba bheag an nochtadh é.

Má tá tú ag glacadh na ranganna caighdeánacha 1L / 2L, is dócha go mbeidh ceisteanna agus freagraí samhail ábhar-shonracha ann freisin.

Ina theannta sin, b’fhéidir go bhfaighidh tú amach go bhfuil cuma amhrasach ar cheisteanna scrúdaithe aiste do Ollúna cosúil leis na cinn a léann tú i leabhar Barbri. Is dócha nach comhtharlú é sin.


freagra 7:

Is eispéireas uafásach agus uafásach an rud é scrúduithe scoile dlí. Ar a laghad is é sin an chéad bhliain dom. Ansin rug mé ar agus thuig mé go raibh patrún ann do na scrúduithe agus mura bhféadfainn an patrún a fhoghlaim ní fhéadfainn gach scrúdú a dhéanamh. Déanta na fírinne, faoi mo thríú bliain níor cheannaigh mé an chuid is mó de mo leabhair fiú. Dhírigh mé ar an taithí sa seomra ranga agus ar an méid a d’fhoghlaim mé faoi conas a bheith i mo mhac léinn dlí maith.

Scríobh mé faoi mo chomhairle i gcuid 4 chuid

Scoil Dlí I mBéarla Plain

treoir ar Meán. Tá sé saor in aisce agus fairsing (ach fós díleáite). Tá an chuid a bhaineann leis an gceist seo i “

Cuid 4: Ag déanamh

”Ach spreagaim léamh ó Chuid 1. Ádh mór oraibh!