conas cumhacht an spioraid naofa a ghníomhachtú ionat


freagra 1:

Dia duit scríbhneoir,

Deirtear in Achtanna 5:32 go dtugann Dia an Spiorad Naomh dóibh siúd a ghéilleann dó. Dearbhaíonn Íosa, Eoin Baiste agus Peadar go léir gur cheart dúinn aithrí a dhéanamh agus ár mbaisteadh in ainm Íosa Críost (as loghadh peacaí) agus gheobhaidh muid bronntanas an Spioraid Naoimh (Marcas 16:16, Gníomhartha 2:38) .

Tá an peaca ag sárú dlíthe Dé (1 Eoin 3: 4). Dá bhrí sin chun a fháil amach cad é an peaca ní mór tuiscint a fháil ar dhlíthe Dé. Níor léigh mé dlí iomlán Mhaois sula bhfuair mé an Spiorad Naomh (chiontaigh an Spiorad Naomh dom go raibh mé i mo chónaí sa pheaca) agus rinne mé aithreachas agus ghuigh mé an Spiorad Naomh a fháil. Nuair a chonaic Dia croí aithrí (ciallaíonn aithrí iompú ón bpeaca, ar ais chuig Dia) ansin sheol sé a Spiorad Naomh agus líon sé mé. De réir mar a lean mé ar aghaidh sa chreideamh, nocht Íosa níos mó peaca nach raibh a fhios agam a bhí míshásta ina radharc. Ní fhanann Dia i gcónaí go dtí go ndéantar gach peaca amháin a dhíothú ónár dteach, ár gcorp agus ár saol sula dtagann sé chugainn, Feiceann sé an bhfuil toilteanas againn é a leanúint agus muid féin a shéanadh as a thoil agus a chuspóir.

D’fhéadfadh sé tosú, áfach, ach fáil réidh le híodail ó do theach. B’fhéidir go bhfuil ceol nó scannáin nó scannáin nó cluichí físeáin neamhghlan, céadfacha, deamhanta agat, b’fhéidir go dteastaíonn uaidh iad a scriosadh ar dtús. B’fhéidir go bhfuil caitheamh tobac, cearrbhachas, úsáid drugaí, andúil alcóil agat a bhfuil sé ag iarraidh ort fáil réidh leis. B’fhéidir go bhfuil pornagrafaíocht, masturbation, adhaltranas (pósta le bean chéile / fear céile duine eile), (ag codladh le duine nach bhfuil tú pósta leis). B’fhéidir go bhfuil sé ag iarraidh ort tosú ag úsáid do chuid airgid i dtreo an Soiscéal a scaipeadh, cabhrú le dílleachtaí, agus am a chaitheamh ag léamh an Bhíobla in ionad crochadh amach agus gossiping agus carousing le unbelievers.

Níl aithne agam ort nó má tá aon cheann de na peacaí seo agat i do shaol, ach má iarrann tú ar Íosa a nochtadh an bhfuil aon rud ag cur cosc ​​ort an Spiorad Naomh a fháil, freagróidh sé. Seachas sin mholfainn duit baisteadh in uisce agus guí ar son an Spioraid Naoimh, coinnigh ort ag léamh an fhocail agus ag fás sa chreideamh. Bheith íogair don Spiorad Naomh ag spreagadh duit.

Tagann creideamh trí fhocal Dé a chloisteáil (Rómhánaigh 10:17)

Tugann Dia luach saothair dóibh siúd a lorgaíonn go dícheallach uaidh (Eabhraigh 11: 6).

Shalom


freagra 2:

1. Bí cinnte go bhfuil a fhios agat cad é atá á iarraidh agat. Ní cumhacht le húsáid ach cumhacht chun tú féin a chur ar fáil do Dhia le húsáid. Ní cumhacht comharthaí agus iontais a dhéanamh ach cumhacht chun iontais Dé a léiriú. An nóiméad a rugadh tú arís tá sé mar gheall go dtagann Spiorad Dé chun cónaí ionat. Níl ansin, áfach, ach tús. Ní mór duit a bheith líonta lena iomláine.

2. Gníomhartha 5:32:

“Is finnéithe muid ar na rudaí seo, agus is mar sin atá an Spiorad Naomh, a thug Dia dóibh siúd a ghéilleann dó." An bhfuil tú ag maireachtáil saol um chách géilleadh? Tosaigh trí aon ghníomhartha easumhlaíochta i do shaol a admháil agus tiomantas a thabhairt do shaol um chách géilleadh as seo amach.

3. Lúcás 11:13

“Má tá a fhios agat ansin, a bheith olc, conas bronntanais mhaithe a thabhairt do do leanaí, cá mhéad níos mó a thabharfaidh d’Athair neamhaí an Spiorad Naomh dóibh siúd a iarrann air!” Spreagtar muid chun ceisteanna a chur. Fiafraigh dó gach a bhfuil ar eolas agat, le paidir agus le troscadh agus gan scor go dtí go bhfaighidh tú an freagra grásta ar an méid a fheiceann tú. Tá feidhm ag Lúcás 11: 9 freisin.

4. Eifisigh 5:18

“Ná bí ar meisce ar fhíon, as a dtagann debauchery. Ina áit sin, líon leis an Spiorad é. " Go litriúil, "coinnigh ort á líonadh leis an Spiorad." Ní eispéireas aon uair amháin é do chách, ach eispéireas leanúnach.


freagra 3:

D’íoc mé $ 35 le haireacht áitiúil ar ais sna 1980idí chun cumhacht an Spioraid Naoimh a fháil mar is léir ón guí i dteangacha.

Ghuigh cailín a d’oibrigh don aireacht ar mo shon agus leag lámh orm.

Aireachtaí JERRY SAVELLE a bhí ann i Fort Worth, Texas USA.

Níos déanaí, nuair a bhí mé ag guí i dteangacha sa bhaile ag meán oíche, tháinig Dia agus Íosa isteach i mo sheomra suí an 29/30 Iúil, 2003, agus thug siad treoir dom an dáta le haghaidh filleadh Íosa a roghnú. 12 bliana ina dhiaidh sin roghnaigh mé an bhliain 2131 AD mar gheall ar shaol agus mairtíreacht Naomh Joan de Arc ag cur in iúl an Bealach, ag déanamh an rogha soiléir.

Ba é 16 Bealtaine 2020 an Comóradh 100 bliain ar a canónú mar naomh.

Roimh a canónú agus a comóradh 100 bliain bhí paindéimí Fliú na Spáinne agus COVID-19.

Déanann ACHTANNA 1:11 cur síos ar fhilleadh Íosa. 2020 + 111 = 2131 AD

31 AD Cuirtear Íosa Nazarat, Mac Dé chun báis.

1431 AD Cuirtear chun báis Joan of Arc, Iníon Dé. Marc 2/3

2131 AD Filleann Íosa.

COVID-19 = Críostaí / Caitliceach, Omen, Mhaighdean / Maighdean / Víreas, Iris, D'Arc / Domremy / Iníon [Dé] - 19 mbliana d'aois ag a mairtíreacht


freagra 4:

Nuair a fhaigheann tú ó chroí an Tiarna Íosa Críost mar do Thiarna agus mar shlánaitheoir ba chóir duit a bheith líonta leis an Spiorad Naomh.

Seo paidir Tá a fhios ag Dia do chuid cúiseanna:

A Thiarna Íosa, a chara, tá a fhios agam gur peacach mé, agus iarraim do logh. Creidim go bhfuair tú bás ar son mo pheacaí agus gur éirigh tú ó mhairbh. Casaim ó mo pheacaí agus tugaim cuireadh duit teacht isteach i mo chroí agus i mo shaol. Ba mhaith liom muinín a bheith agam asat mar mo Thiarna agus mo Shlánaitheoir. I d’ainm.

Tuilleadh eolais:

Céim 1 - Tá grá ag Dia duit agus tá plean aige duit!

TOSAIGH DO LIFE NUA LE CHRIST Is féidir leat síocháin fhíor, mharthanach a bheith agat inniu trí chaidreamh le hÍosa Críost. Cuir tús le do thuras ceithre chéim anois!

Deir an Bíobla, “Bhí grá chomh mór sin ag Dia don domhan gur thug sé a aon-mhac, [Íosa Críost], nach n-imeoidh an té a chreideann ann, ach go mbeidh an bheatha shíoraí aige” (Eoin 3:16). Dúirt Íosa, “Tháinig mé go bhféadfadh go mbeadh beatha acu agus go mbeadh go leor acu ann” - saol iomlán lánchuspóireach (Eoin 10:10). Ach seo an fhadhb:

Céim 2 - Tá an duine peaca agus scartha ó Dhia.

Rinneamar go léir, cheap nó dúirt muid drochrudaí, ar a dtugann an Bíobla “peaca.” Deir an Bíobla, “Pheacaigh gach duine agus ní bhaineann siad le glóir Dé” (Rómhánaigh 3:23). Is é toradh an pheaca bás, scaradh spioradálta ó Dhia (Rómhánaigh 6:23). An dea-scéal?

Céim 3 - Chuir Dia a Mhac chun báis ar son do pheacaí!

Fuair ​​Íosa bás inár n-áit ionas go bhféadfaimis caidreamh a bheith againn le Dia agus a bheith leis go deo. “Léiríonn Dia a ghrá féin i leith dúinn, sa mhéid is go raibh muid fós mar pheacaigh, go bhfuair Críost bás ar ár son” (Rómhánaigh 5: 8). Ach níor chríochnaigh sé lena bhás ar an gcros. D'ardaigh sé arís agus tá sé fós ina chónaí! “Fuair ​​Críost bás ar son ár bpeacaí. … Cuireadh é. … Tógadh é an tríú lá, de réir na Scrioptúr ”(1 Corantaigh 15: 3-4). Is é Íosa an t-aon bhealach le Dia. Dúirt Íosa, “Is mise an bealach, agus an fhírinne, agus an bheatha; ní thagann aon duine chun an Athar, ach trí Mise ”(Eoin 14: 6).

Céim 4 - Ar mhaith leat maithiúnas Dé a fháil?

Ní féidir linn slánú a thuilleamh; sábháltar sinn le grásta Dé nuair a bhíonn creideamh againn ina Mhac, Íosa Críost. Níl le déanamh agat ach a chreidiúint gur peacach tú, go bhfuair Críost bás ar son do pheacaí, agus go n-iarrfadh sé maithiúnas air. Ansin cas ó do chuid peacaí - tugtar aithrí air sin. Tá aithne ag Íosa Críost ort agus tá grá aige duit. Is é an rud is tábhachtaí dó dearcadh do chroí, do mhacántacht. Molaimid guí an phaidir seo a leanas chun glacadh le Críost mar do Shlánaitheoir:

"A Dhia a chara, tá a fhios agam gur peacach mé, agus iarraim do maithiúnas. Creidim gurb é Íosa Críost do Mhac. Creidim go bhfuair sé bás ar son mo pheacaí agus gur ardaigh tú é chun na beatha. Ba mhaith liom muinín a bheith agam as mar mo Slánaitheoir agus lean leis mar Thiarna, ón lá seo ar aghaidh. Treoraigh mo shaol agus cuidigh liom d’uacht a dhéanamh. Guím é seo in ainm Íosa. Amen. "

Ar ghuigh tú an phaidir seo?


freagra 5:

Eifisigh 3: 17–19 “Agus guím go bhféadfadh sé go mbeadh cumhacht agatsa, agus tú fréamhaithe agus bunaithe i ngrá, tuiscint a fháil ar cé chomh leathan agus chomh fada agus chomh hard agus atá grá Chríost, agus do ghrá Chríost, agus do bíodh a fhios agat faoin ngrá seo a sháraíonn an t-eolas - go bhféadfá a bheith líonta le hiomláine Dé. "

Is é cumhacht an Spioraid Naoimh an t-eolas ar ghrá Dé atá le fáil i gCríost. Guigh, staidéar agus fás i d’eolas ar an ngrá seo agus líonfar tú leis an Spiorad Naomh. Déanann Pól comparáid idir a bheith líonta leis an Spiorad Naomh agus é a líonadh le fíon. Tá duine atá líonta le fíon á rialú ag an bhfíon sin. Mar sin freisin, tá duine atá líonta le grá Dé á rialú ag an Spiorad Naomh.


freagra 6:

Ní dhéanfaidh aon ní! Tugtar faoi shaoirse é mar bhronntanas dóibh siúd a chreideann i gCríost.

Lúcás 11:13 Leagan Nua Idirnáisiúnta (NIV)

13 Má tá a fhios agat ansin, cé go bhfuil tú olc, conas bronntanais mhaithe a thabhairt do do leanaí, cá mhéad níos mó a thabharfaidh d’Athair ar neamh an Spiorad Naomh dóibh siúd a iarrann air! ”

Rómhánaigh 8:32 Leagan Nua Idirnáisiúnta (NIV)

32 An té nár spáráil a Mhac féin, ach a thug suas é ar ár son go léir - conas nach dtabharfaidh sé, chomh maith leis, gach rud go grásta dúinn?

Seo an tréith is iontach atá ag Dia-An i bhfad níos mó den chros. Faigheann muidne mar chreidmhigh gach rud faoi shaoirse in éineacht le Críost. Faigh Críost agus tá sé agat ar fad.


freagra 7:

Cén fáth nach ndéanann tú cúrsa i leigheas Reiki? Nuair a bhí mé ar Reiki I, ag deireadh an chúrsa, dúirt ár múinteoir, atá síceach freisin, go bhfaca sí lasracha ar bharr ár gcinn. Agus go fírinneach, bhí mothú agam go raibh barr mo chinn an-te go deimhin. Bhíomar go léir líonta leis an bhfuinneamh mistéireach Reiki seo a bhfuil áthas agus sonas air - mhothaigh mé mar dhéagóir arís, ag athnuachan.

Múintear ceachtanna teoiriciúla duit ar chúrsa Reiki agus cleachtaí praiticiúla ina dhiaidh sin. I bhfocail eile: Cneasaimid a chéile le linn an chúrsa! Uaireanta, d’fhéadfainn a bheith te nó fuar ag teacht amach as mo lámha. Bhí pian i mo chúl agam, agus nuair a leigheas siad mo dhroim, má mhothaigh mé é mar ghaoth fhuar nó fhuar.

Bhí cailín le tinneas cinn uirthi, d’fhéadfá an pian ina aghaidh a fheiceáil, nuair a thosaigh an cúrsa. Le linn ceann de na cleachtaí chuir mé mo lámha ar a ceann, agus nuair a dhún mé mo shúile, chonaic mé mé féin i dtírdhreach sioc geimhridh san Iorua. Dúirt sí: “Ó, téigh ar aghaidh, tá tú ag fuarú mo chinn!” Ag deireadh an chúrsa bhí a tinneas cinn imithe go hiomlán, agus a aghaidh radanta le háthas.


freagra 8:

Má bhaineann sé seo le cumhacht phearsanta duit féin, cuir as do mheabhair é. Is é seo an delusion / illusion i ndáiríre mí-oiriúnach agus a d'fhéadfadh a bheith contúirteach (duit). Má thagann sé isteach i d’intinn, smaoinigh ar nóiníní.

Más mian leat freastal níos fearr ar an gcine daonna nó ar an gcomhshaol, cuir é as do mheabhair freisin, ach déan na rudaí dearfacha go léir a deir do reiligiún leat a dhéanamh. Guigh, bí fírinneach, bí cineálta, guímid gach rath ar gach duine, tabhair faoi deara do chuid lochtanna féin agus déan iarracht iad a mháistir agus iad a iompú ina rudaí breise.

Má aimsíonn tú go bhfuil níos mó cumais spioradálta á bhforbairt agat, ná bí bródúil astu. An níos mó a fhorbraíonn tú iad, is mó an umhlaíocht a chaithfidh tú a fhorbairt freisin.


freagra 9:

REPENT.Learn chun mallachtaí glúin a bhriseadh. Féach físeáin le Win Worley, Derek Prince, agus John Echardt.Read the KIng James bíobla. Tá go leor paidreacha maithe sa leabhar Prayers to Route Demons le John Echardt, ar véarsaí iad a bhformhór. , díreach as an mbíobla.


freagra 10:

Ná lean comharthaí agus iontais, ní bhainfidh tú amach iad.

Ba chóir duit éisteacht le hÍosa agus é a chreidiúint ina ionad agus gníomhú ar a chuid orduithe sna 4 shoiscéal, ceann acu “míorúiltí a choinneáil faoi rún”, Matha 8.

Tosaigh ag obair do Dhia agus ag maireachtáil trí chreideamh ann, in ionad airgid ionas go seachnóidh tú marc na beithíoch.

5 Leid maidir le Conas Marc na Beast a Sheachaint (666)

freagra 11:

Ní gá duit! Bhí sé i gceist do na hAspail amháin. Gníomhartha 2: 3 sílim. Tháinig cumhacht chucu mar ghaoth láidir rua agus labhair siad i dteangacha éagsúla (teangacha) leo siúd a bhí i láthair lá na Pentecost. Ba iad na daoine amháin a raibh sé acu, ach amháin iad siúd a roghnaigh siad é a thabhairt dó, agus fiú ansin bhí sé teoranta, rud a chiallaíonn nach bhféadfadh na daoine a thug siad dó scátháin a dhéanamh. Mar sin is é sin an freagra.